Rahandusministeerium täpsustab siseriiklikult riigiabi tagasinõudmist

Rahandusministeerium.

FOTO: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusele konkurentsiseaduse muutmise eelnõu, millega soovitakse sätestada siseriiklikult riigiabi andjatele õiguslik alus ebaseaduslik ja väärkasutatud riigiabi tagasi nõuda, kui Euroopa Komisjon ega Euroopa Kohus ei ole sellist otsust teinud.

Väljatöötamiskavatsusele eelnes rahandusministeeriumi küsitlus ja analüüs, millest järeldus, et riigiabi andjatele ja saajatele ei ole selge, milliseid reegleid peaks kohaldama, kui Euroopa Komisjon või Euroopa Kohus ei ole teinud abi ebaseaduslikkuse ja ühisturuga kokkusobivuse kohta otsust. Seetõttu on ministeeriumi hinnangul otstarbekas luua siseriiklik tagasinõude regulatsioon, teatas rahandusministeerium.

Kehtiv konkurentsiseadus reguleerib riigiabi tagasinõudmist olukorras, kus Euroopa Komisjon või Euroopa Kohus on Eesti Vabariigile esitanud otsuse, et ebaseaduslik riigiabi tuleb riigiabi andjale tagastada. Kui aga Komisjon ei ole teinud abi tagasinõudmise otsust, ei saa kasutada tagasinõude aluseks olevat vastavat konkurentsiseaduse sätet, kuivõrd nimetatud säte kehtib ainult Euroopa Komisjoni ja Euroopa Kohtu otsuse puhul.

Euroopa Kohus on aga leidnud, et põhimõtteliselt peaks ebaseaduslik riigiabi igal juhul saama tagasi makstud ning et see on loogiline samm peale abi ebaseaduslikkuse tuvastamist. Kuigi riigiabi ühisturuga kokkusobivuse hindamine on küll Komisjoni ainupädevuses, ei välista see liikmesriigi asutustel tuvastada riigiabi olemasolu ning rakendamiskeelu rikkumist.

Näiteks on Euroopa Kohus leidnud, et kui hagi tuuakse liikmesriigi kohtu ette enne, kui Komisjon on väidetavat abimeedet uurimagi hakanud, on see liikmesriigi kohtu ülesanne tuvastada riigiabi olemasolu ja tagasinõudmise vajadus.

Muudatustega reguleeritakse ka tagasinõudmise menetluse tähtaegu, sealhulgas aegumistähtaegu, ning tagasimaksmisele kuuluva intressi arvutamise aluseid.

Eelnõu väljatöötamisel on arvesse võetud riigiabi andjate ja ministeeriumide ettepanekuid, mis esitati eelnõu väljatöötamiskavatsusele.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles