Metallmööblitootja Jalax investeerib uude tehnoloogiasse üle miljoni

Eurod

FOTO: SCANPIX

Metallmööblit ja -komponente tootev AS Jalax soetab uusi seadmeid ja uuendab tehnoloogiat, et välja töötada suurema lisandväärtusega uusi tooteid; kokku investeerib ettevõte sellesse 1,1 miljonit eurot.

«Kliendid ootavad tootjalt suuremat kaasamõtlemist uute toodete ettevalmistamisel ja juurutamisel tootmisse. Kui varem andis klient üsna detailsed juhised, siis täna tulevad firmad üldinfoga ja nad ootavad tootearendust meilt,» ütles AS Jalax tegevjuht Tanel Press BNSile.

«Meie poole pöördub klient näiteks eskiisiga, kus on ainult toote üldinfo ja üldmõõdud. Meie tootjana peame kliendile lahenduse välja töötama. Sellisel juhul pole tegemist tavalise tootmise ettevalmistusega, vaid tootearendusega,» rääkis Press.

«Pool meie käibest tuleb erinevate tervishoiusektori toodete komponentide müügist, näiteks haiglavoodid, ratastoolide ja massaažilaudade detailid. Soovime leida selles valdkonnas uusi kliente, sest tervishoiusektori näol on tegemist kõrgemalt vääristatud allhankega. Samas on ka nende nõudmised toodetele kõrgemad,» ütles Press.

Järvamaal tegutsev ettevõte sai toetust ka EASi arenguprogrammist. «Arenguprogrammi keskne mõte oli välja töötada suurema lisandväärtusega uusi tooteid, me oleme keskendunud tootearendusteenuse müügile,» märkis Press.

«Me panustame rohkem toodete väljatöötamisele ja ettevalmistusele, kaasajastame oma tootmistehnoloogiaid. Programmi pakutav toetus võimaldab investeerida põhivaradesse. Soetada uusi seadmeid, hankida ja uuendada tehnoloogiat, et ettevõttel oleks kergem konkurentsis olla,» ütles Press.

Üks konkreetne investeering on automaattorupainutuspink, millega saab kuluefektiivsemalt ja kaasaaegsemalt toota erinevate toodete torukomponente. «Me oleme küll allhankijad, aga me valmistame ja toodame klientide vajadusi arvestades ka prototüüpe. Sellega me seome kliendi endaga rohkem ning saame talle müüa tootearendustunde.»

«Aeg-ajalt räägitakse, et allhanketööstusel ei ole perspektiivi ja tootjad peaksid rohkem panustama oma toodete arendamisse. Analüüsides sihtturgudel tegutsevaid konkurente Rootsis ja Soomes, oleme aru saanud, et ka allhankijana on võimalik olla edukas,» ütles Press.

Eesti kõrval ongi ASi Jalax olulisemad turud Soome, Suurbritannia ja Rootsi. Suurimat kasvu oodatakse Rootsi turult, kus ettevõte on teinud jõupingutusi uute partnerite leidmiseks.

«Kindlasti on ka Suurbritannia huvitav ja võimalusterohke turg, kuid Suurbritannia puhul peab jälgima Brexiti mõju ettevõtjatele ja nende meelestatusele toodete sisseostmisel EList,» ütles Press.

«Lähiriikidest on Taani üks meile huvipakkuv turg, kus me loodame kasvu. Geograafiliselt on kasulik kaubelda lähiriikidega, sest transpordikulud seavad komponentide müügile lisapiiranguid,» lisas ta.

AS Jalax teenis 2015. aastal 6,95 miljonit eurot müügitulu ja umbes 328 000 eurot kasumit. Eesti turul oli käive 2,5 miljonit eurot, Suurbritannias ja Soomes umbes 1,6 miljonit eurot. Aastaks 2019 plaanitakse jõuda käibeni 12 miljonit eurot aastas. Töötajaid oli Jalaxil ülemöödunud aasta lõpu seisuga 141.

Ettevõte sai EASilt meetme «Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused» kaudu toetust umbes 390 000 eurot, kogu projekti maksumus on üle 1,1 miljoni euro. EASi arenguprogramm on mõeldud vähemalt kolmeaastase tegevusajalooga ambitsioonikatele ettevõtetele, kes soovivad kasvada ning kellel on valmisolek investeerida. Eelduseks on ekspordikogemuse olemasolu ja vähemalt kaheksa töötajat.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles