Nimetamiskomitee saab 50 500 eurot

Eurod

FOTO: SCANPIX

Valitsus plaanib omandireformi reservfondi vahenditest eraldada rahandusministeeriumile tagastamatu toetusena 50 500 eurot riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiseks moodustatud komisjoni tegevuskulude katmiseks.

Nimetamiskomitee tegevuskulud 2017. aastal on kavas katta omandireformi reservfondist ning edaspidi taotleda vahendeid riigieelarvest riigieelarve strateegia protsessis, seisab vastava korralduse seletuskirjas.

Nimetamiskomitee peamisteks kuludeks on erasektori esindajatest liikmetele makstav koosolekul osalemise tasu ühes maksudega, liikmetele ülesannete täitmisega kaasnevate kulude katmine, tasud võimalike analüüside eest hindamaks äriühingu nõukogus vajalikke kompetentse ning tasud potentsiaalsete nõukogu liikmete leidmise teenuste eest.

Nimetamiskomitee erasektorist liikmetele makstakse koosolekul osalemise tasu esimehele 300 eurot ja liikmele 200 eurot. Kui ühe kuu jooksul toimub mitu koosolekut on maksimumtasu esimehele 705 eurot ja liikmele 470 eurot.

Kuna komitee alustas oma tööd veebruaris, kui toimus üks koosolek, on tasudega seotud maksimaalseks kuluks 2017. aastal 29 500 eurot.

Riigi osalusega äriühingute nõukogu koosseisudelt eeldatavate kompetentside analüüside ja võimalike nõukogu liikme kandidaatide leidmiseks teenuste ostmiseks, samuti komitee liikmetele oma ülesannete täitmisega seonduvate kulude, näiteks transpordi ja sidekulude katmiseks arvestatakse 2017. aastal hinnanguliseks 21 000 eurot.

Valitsuse omandireformi reservfondi jääk enne käesoleva korralduse vastuvõtmist on 14 miljonit eurot.

Tagasi üles
Back