Kaubanduskoda läheb sotsiaalmaksumäära pärast riigi vastu kohtusse

Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

FOTO: Toomas Tatar

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on pöördunud kohtusse nõudmaks riigi käest sotsiaalmaksumäära ära jäänud 0,5-protsendipunktise langetamise hüvitamist; koja hinnangul võib vaidlus jõuda riigikohtuni välja

Kaubandus-tööstuskoda pöördus halduskohtusse seoses 2016. aasta lõpus riigikogus kiirkorras vastu võetud otsusega tühistada 2017. aasta alguses jõustuma pidanud sotsiaalmaksumäära langetamine, ütles kaubanduskoja peadirektor Mait Palts BNSile.

«Pikka aega varem seadustatud sotsiaalmaksumäära langetamise tühistamine toimus vaid paar päeva enne selle rakendumist. Meie hinnangul oli selline käitumine otseses vastuolus maksukorraldusseaduses sätestatud kuue kuu etteteatamise põhimõttega,» lisas ta.

Kaubanduskoja hinnangul oli tegemist maksukorralduse seadusega vastuolus oleva otsusega, sest maksukorralduse seaduse järgi peab maksumuudatuste vastu võtmise ja jõustumise vahele jääma minimaalselt kuus kuud. «Praegusel juhul oli selleks perioodiks vaid kümme päeva,» rääkis Palts.

Kaubanduskojal, nagu ka kõikidel teistel maksukohustuslastel, oli Paltsi sõnul õigustatud ootus, et 2017. aasta 1. jaanuarist tuleb sotsiaalmaksu tasuda 32,5 protsenti töötaja palgast.

Kohtuvaidlus on põhimõtteline küsimus, kus kaubanduskoda soovib saada selgust, kas maksukorralduse seaduses olev kuue kuu nõude eiramine oli riigi poolt õigustatud või millistel tingimustel vastav säte üldse kehtib või millal mitte.

«On üsna tõenäoline, et vaidlus läheb välja riigikohtuni, et saada asjas õiguslik selgus ka edaspidiseks. Leiame, et see on oluline, kuna ka õiguskantsler on nentinud, et seaduse sätte ja seletuskirja vahel on võimalikud küsitavused,» ütles Palts.

Nõude konkreetne summa, ehk 256,61 eurot tuleneb Paltsi sõnul jaanuari tööjõukulude maksustamisest. «Ehk, see on konkreetselt kaubanduskoja ühe kuu osas arvestatud kahju,» märkis Palts.

«Kuna üksikisikul või organisatsioonil ei ole sellistes olukordades õigusselguse saamiseks muud võimalust, kui läbi kohtute ja läbi riigivastutuse seaduse alusel kahju hüvitamise nõude esitamise, siis oli sellise kahjuhüvitise nõude esitamine paratamatu, et asi kohtusse viia,» lisas ta.

Reformierakonna juhitud koalitsioon otsustas 2015. aastal vähendada sotsiaalmaksumäära järk-järgult 1 protsendipunkti võrra. Riigikogu võttis 2015. aasta juunis vastu seaduse, mis langetas sotsiaalmaksu 2017. aastast 33 protsendilt 32,5 protsendile ja 2018. aastast 32 protsendile.

Peale Reformierakonna juhitud koalitsiooni asendumist Keskerakonna juhitud koalitsiooniga möödunud aasta sügisel, otsustas uus koalitsioon sotsiaalmaksu langetused ära jätta. Detsembri lõpul võttis riigikogu kobareelnõu koosseisus ka vastavad muudatused vastu ja veel eelmise aasta sees kuulutas president seadusemuudatused välja.

Tagasi üles