Miljarditehase planeeringu arutelud võivad alata sügisel

Margus Kohava ja Aadu Polli Est-For Invest OÜ-st tutvustasid jaanuaris pressikonverentsil plaani rajada Eestisse suur puidurafineerimistehas ning investeerida seeläbi Eestisse 1 miljard eurot. Paremalt: Aadu Polli ja Margus Kohava.

FOTO: Erik Prozes

Lõuna-Eestisse hinnanguliselt miljard eurot maksma minevat puidurafineerimistehast rajada sooviva Est-For Investi esindajad kohtusid kolmapäeval Tartumaa omavalitsusjuhtidega arutamaks tehase keskkonnamõjusid ja võimalikke asukohti. Esimesed avalikud eriplaneeringu arutelud võivad tulla tänavu hilissügisel.

Est-For Investi juhatuse liikme Margus Kohava sõnul oli kokkusaamise õhkkond asjalik. «Mõistagi on Tartumaa omavalitsuste juhid väga huvitatud tehase rajamisega seotud protsessist ja esmajoones keskkonnamõju hindamisest. Saime täna selgitada, et lähtuvalt esmasest rahandusministeeriumi infost saame esimestest avalikest eriplaneeringu teemalistest aruteludest rääkida hilissügisel,» ütles Kohava pressiteates.

Kohava sõnul mõistavad puidurafineerimistehase rajamise võimalikkust uurivad investorid, et keskkonnaküsimused on kohalike elanike jaoks olulised. «Eeloleva suve jooksul selgitame Suur-Emajõe piirkonnas elavate inimeste seas enim tehase rajamisega tekkinud küsimusi, et saaksime neile ka vastused leida,» märkis Kohava.

Mõju hindamise läbiviimisel tuleb eeldatavasti tegeleda mõjudega vooluveekogu vesikonnale, õhule ja transporditaristut ümbritsevale alale, kusjuures koostööd tehakse ja tulemusi vaetakse koos teadlastega. Ta lisas, et tehase rajamist plaanivate investorite ja kohalike inimeste huvi on ühine – tehast ei rajata keskkonna arvelt.

Est-For Investi juhatuse liige Aadu Polli sõnas, et rajatava tehase keskkonnamõju hindamiseks viiakse läbi enam uuringuid kui Eestis kehtiv mõjuhindamise protsess ette näeb. «Aasta alguses hindas uuringukeskus CentAR tehase sotsiaal-majanduslikku mõju, lisaks plaanime tellida süsiniku ringluse mõju uuringu ehk selgitada, kuidas tehas aitab täita Pariisi kliimakokkuleppega Eestile võetud kohustusi ning kindlasti huvitab meid ka toormeressursi kättesaadavuse prognoos Eestis ja Lätis.»

Valitsus algatas riigi eriplaneeringu koostamise puidurafineerimistehase püstitamiseks, sellega seotud taristu rajamiseks ja keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks 12. mail. Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on leida planeeritavale tehasele sobivaim asukoht Viljandi või Tartu maakonnas Emajõe vahetus läheduses ning koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks.

Riigi eriplaneeringu koostamisel on kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuid mõjusid hinnatakse laiemalt hõlmates majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid.

Tagasi üles
Back