Tartu Ülikool avaldas hanke raamatukogu ehituse lõpetamiseks

Tartu Ülikooli raamatukogu ehitustööd on endiselt pooleli.

FOTO: Margus Ansu / Postimees

Tartu Ülikool korraldas riigihanke raamatukogu aasta alguses poolelijäänud ehitustööde lõpetamiseks.

Hanke raames tehakse etapiti kõik projektijärgsed ehitustööd. Rekonstrueeritakse osaliselt hooneesine väljak ja ehitatakse olme- ja sademeveekanalisatsioonisüsteem. Hoones tehakse ehitustööd ja antakse esimese etapiga osakasutusloaga fuajee, esimene korrus koos hoidlatega, teine korrus, uued trepikojad, väikekauba- ning sõiduliftid.

Teise etapp hõlmab projektijärgseid ehitustöid külastajatele suletud aladel: keldrikorruse hoidlates ja trepikodades. Kolmanda etapiga tehakse, lõpetatakse ja antakse üle kogu ülejäänud projektijärgsed hoonesisesed ja hoonevälised ehitustööd.

Hankel osalemiseks peab pakkuja viimase kolme majandusaasta ehitustööde netokäive olema olnud igal aastal vähemalt viis miljonit eurot. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12. juuli.

Tartu ülikool sõlmis AS YIT Ehitusega 2016. aasta mais töövõtulepingu ülikooli raamatukogu hoone rekonstrueerimiseks summas 6,7 miljonit eurot. Lepingu kohaselt pidi töid tehtama ja ja need pidid valmima etapiti ning raamatukogu uksed avama kasutajatele juba 2016. aasta oktoobri alguses.

Kuna YIT Ehitus ei pidanud tööde kokkulepitud tähtaegadest ega lisatähtaegadest kinni, saatis TÜ jaanuari alguses AS-ile YIT Ehitus teate raamatukogu rekonstrueerimistööde töövõtulepingu ülesütlemise ning leppetrahvinõude esitamise kohta.

Lisaks soovis ülikool fikseerida ettevõttega kahepoolselt tolleks ajaks tehtud tööde mahu ning pooled alustasid läbirääkimisi tööde fikseerimiseks ja kompromissi leidmiseks. 21. märtsil saatis ülikool YIT Ehitusele kompromissettepaneku, millega too ei nõustunud, seepeale esitas TÜ aga YIT Ehituse vastu pangagarantii nõude summas 670 000 eurot.

Ülikooli toonase teate kohaselt ei vasta tehtud tööd kaasatud väliste ehitusekspertide hinnangul suures osas kvaliteedinõuetele ning ehituse aluseks olevale projektile, mistõttu ei saa suurt osa töödest tehtuks lugeda. Lisaks on eksperdihinnangu kohaselt teostatud tööd paljuski pooleli või üldse tegemata.

YIT Ehitus teatas omakorda, et kavatseb raamatukogu ehituse vaidluses pöörduda kohtu poole, kuna soovib kohtu määratud eksperdi arvamust tehtud ehitustööde mahtude ja kvaliteedi hindamiseks.

Tagasi üles