Maksueksperdid: panditulumaks ei sobi Eestile

Maksud

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Juhtivatest maksujuristidest koosnev IFA Eesti töögrupp leiab riigikogu rahanduskomisjonile esitatud pöördumises, et panditulumaksu kehtestamine teeb Eesti maksusüsteemi põhjendamatult segaseks. 

IFA-Eesti edastas panditulumaksu kehtestamise plaani sisaldava eelnõu osas Riigikogu rahanduskomisjonile pöördumise, milles tuuakse välja maksu kehtestamisega kaasnevad negatiivsed mõjud Eesti majandusele.

IFA-Eesti töögrupp, mis koosneb Eesti juhtivatest maksuõiguse spetsialistidest ja praktikutest, on selgel seisukohal, et sellisel kujul panditulumaksu kehtestamine hägustab oluliselt senist tulumaksusüsteemi ning kaotab Eesti maksusüsteem senise eelise. 

Planeeritav panditulumaks ei too töörühma hinnangul uusi püsivaid maksulaekumisi ning pigem on tulemus vastupidine, sest muudatus pärsib Eestisse tehtavaid välisinvesteeringuid ja Eestis asuvate ettevõtete tegevust rahvusvaheliste kontsernide koosseisus. Seega ei toetanud töögrupp uue tulumaksukohustuse lisamist senisesse seadusesse.

Samas pöördumises esitas töögrupp ka miinimumprogrammina oma muudatusettepanekud eelnõu panditulumaksu osas, kui eelnõu peaks siiski riigikogus hääletusele minema.

Töögrupp pidas oluliseks sätestada reegel, mis välistaks tulumaksukohustusse kehtestamise kontsernisisestele tagatistele, maksukohustus tekiks alles tagatiste realiseerimisel, samuti sätestada senisest selgemini erandid kontsernikonto kasutamisega seotud maksuerandite kohta ning põhjalikult kaaluda praegu eelnõus sisalduva reegli põhjendatust, mis näeb ette ajutise tulumaksukohustuse muutumise lõplikuks kohustuseks, kui laenu ei tagastata 2 aasta jooksul.

IFA-Eesti on Rahvusvahelise Maksuõiguse Ühingu (International Fiscal Association) Eesti liikmeid koondav ühing. Grupi töös osales ühtekokku 18 advokaati.

Tagasi üles