Euroopa Komisjon lihtsustab investeeringuid sadamatesse ja lennujaamadesse

Euroopa Komisjon

FOTO: YVES HERMAN/REUTERS

Euroopa Komisjon kiitis kolmapäeval heaks uued riigiabi eeskirjad, millega vabastatakse komisjoni eelnevast kontrollist teatavad avaliku sektori toetusmeetmed sadamatele ja lennujaamadele ning kultuurile ja äärepoolseimatele piirkondadele.

Muudatuse eesmärk on lihtsustada avaliku sektori investeeringuid, mille abil on võimalik luua töökohti ja majanduskasvu, säilitades samal ajal konkurentsi, teatas Komisjon.

«Soovime tagada, et ettevõtted saaksid konkureerida ühtsel turul võrdsetel tingimustel ja kõige tõhusamal viisil. Euroopa Liidu (EL) riigiabi eeskirjad on kõikide liikmesriikide jaoks ühesugused. Tänased muudatused säästavad liikmesriikide aega ja vaeva, kui nad investeerivad sadamatesse ja lennujaamadesse ning kultuuri ja ELi äärepoolseimatesse piirkondadesse, säilitades samal ajal konkurentsi. Need võimaldavad komisjonil pöörata rohkem tähelepanu sellistele riigiabi meetmetele, millel on suurim mõju konkurentsile ühtsel turul,» ütles Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager pressiteates.

2014. aasta üldine grupierandi määrus on võimaldanud liikmesriikidel rakendada mitmeid riigiabi meetmeid ilma komisjoni eelneva loata, kuna need tõenäoliselt ei moonuta konkurentsi. Sellest tulenevalt on nüüd umbes 95 protsenti liikmesriikide rakendatud riigiabi meetmetest teatamiskohustusest vabastatud.

Pärast kaht avalikku konsultatsiooni on komisjon nüüd laiendanud kõnealuse määruse reguleerimisala sadamate ja lennujaamade suhtes.

Lennujaamade puhul võivad liikmesriigid nüüd täieliku õiguskindlusega ja ilma komisjoni eelneva kontrollita teha avaliku sektori investeeringuid piirkondlikesse lennujaamadesse, mille aastane reisijatemaht on kuni 3 miljonit. See hõlbustab avaliku sektori investeeringuid enam kui 420 lennujaama kogu Euroopa Liidus. See moodustab ligikaudu 13 protsenti EL-i lennuliiklusest.

Määrus võimaldab ametiasutustel ka katta väikeste lennujaamade tegevuskulusid, mis teenindavad kuni 200 000 reisijat aastas. Väikesed lennujaamad moodustavad peaaegu poole kõikidest ELi lennujaamadest, kuid nende kaudu toimub kõigest 0,75 protsenti lennuliiklusest. Kõnealused lennujaamad võivad anda olulise panuse piirkonna ühendusvõimalustesse, kuid tõenäoliselt ei moonuta konkurentsi EL-i ühtsel turul.

Sadamate puhul võivad liikmesriigid nüüd täieliku õiguskindlusega ja ilma komisjoni eelneva kontrollita teha avaliku sektori investeeringuid meresadamatesse kuni 150 miljoni euro ja siseveesadamatesse kuni 50 miljoni euro ulatuses. Määrus võimaldab ametiasutustel katta ka sadamate ja sissesõiduteede süvendustööde kulud.

Lisaks sisaldab määrus ka lihtsustusi muudes valdkondades. Komisjon peab edaspidi üksnes uurima suuremaid riigiabi juhtumeid, mis on seotud suurema abisummaga kultuurivaldkonna projektidele ning mitmeotstarbelistele spordiväljakutele.

Komisjon on muutnud ka avaliku sektori asutuste jaoks lihtsamaks ettevõtetele täiendavate kulude hüvitamise seoses nende tegevusega EL-i äärepoolseimates piirkondades, võttes arvesse nende ettevõtete konkreetseid probleeme, näiteks paiknemist äärealadel ja sõltuvust vähekaubeldavatest toodetest.

Algatuse eesmärk on vähendada ametiasutuste ja muude huvirühmade halduskoormust. See on osa komisjoni püüdlustest kontrollida riigiabi suuremate juhtumite puhul, mis mõjutavad märkimisväärselt konkurentsi ühtsel turul, nii et sellest saaksid kasu tarbijad.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles