Euroopa finantstöötajad: Nordea Eesti peab lõpetama ametiühingu kiusamise

Nordea logo panga peakontoril Stockholmis.

FOTO: BOB STRONG/REUTERS

Euroopa finantstöötajate katusorganisatsioon UNI Europa Finance nõuab Nordea ja DNB Eesti pankade juhtkondadelt, et nad lõpetaksid panga ametiühingu hirmutamise ja hakkaksid selle asemel ametiühinguga koostööd tegema.

Uni Europa tegi avaliku pöördumise, milles kutsus üles DNB ja Nordea pankade Eesti juhtkondasid aktsepteerima sotsiaaldialoogi ning töötajate õigusi kahe panga ühinemisprotsessis. Teatavasti liituvad DNB ja Nordea Balti üksused uue ühendpanga alla, mille nimi on Luminor.

Ametiühingu sõnul on vastuvõetamatu, kuidas Nordea panga juhtkond ühinemisprotsessi jooksul käitunud on: laimukampaaniad meedias, ametiühingu usaldusisiku ignoreerimine ja kollektiivlepingu sõlmimise takistamine. Nad mõistavad hukka Nordea panga hirmutamise ja ahistamise taktika, mis ei ole Põhjamaa tööandjale kohane.

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul on oluline, et osapooled naaseksid viivitamatult läbirääkimiste laua taha. «Töötajate esindajate isiklik survestamine tuleb välistada,» kinnitas Peterson. 

Nordea panga juhtkonna ja ametiühingu vaheline konflikt on varemalt meedias palju tähelepanu saanud. See sai alguse 2015. aasta kevadel, kui toonane panga ametiühingu usaldusisik Veskimäe lõi esimese Eesti pangas tegutseva ametiühingu.

Lisaks on Nordea ametiühing juba enam kui aasta taotlenud kollektiivlepingu sõlmimist. Nordea Eesti filiaal otsustas mullu novembri lõpus peatada kollektiivlepingu läbirääkimised. Pank tõi põhjendusena välja selle, et poolte vahel on oluliselt erinevad seisukohad lepingu eesmärgi ja tingimuste osas.

Nordea Eesti ametiühing on korraldanud ka korduvalt pikette. 

Tagasi üles