Majandusministeerium toetab miljarditehase rajamist omanike soovitud asukohta

Miljarditehase ühes rajajad Aadu Polli ja Margus Kohava oma plaane tutvustaval pressikonverentsil tänavu jaanuaris.

FOTO: Erik Prozes

Majandus ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) nõustub miljard eurot maksva tselluloositehast plaaniva Est-For Investi sooviga rajada tehas vaid Emajõe piirkonda ja sellest lähtuvalt on teinud rahandusministeeriumile ettepaneku koostada riiklik eriplaneering vaid Tartu või Viljandi maakonnas.

"Tuginedes ettevõtte kirjeldatud asukohavaliku baaskriteeriumitele, palume kõrvaldada eriplaneeringust Pärnu-, Põlva- ja Jõgevamaa. Ettevõte on oma taotluses selgelt osutanud, et planeeringu ala võiks piiritleda Tartu- ja Viljandimaa Suure Emajõe lähedase piirkonnaga," märgib ministeerium kirjas rahandusministeeriumile.

Majandusministeerium nõustub ettevõtte hinnanguga ja märgib, et arvestades veetarvet ja heitvee ärajuhtimist ning soovi kasutada Eesti ja vajadusel Põhja-Läti metsaressurssi, sobib tehase asukohaks Eestis Tartu- ja Viljandimaa Suure Emajõe lähedus, mis on ainus piisava vooluhulgaga jõgi Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkonnas. "Nii vee kui ka tooraine kättesaadavus mõistlikust kaugusest on projektile möödapääsmatult vajalikud," seisab kirjas.

"Tartumaa ja Viljandimaa kui reaalselt võimaliku tehase asukoha kasuks kõneleb ka selle piirkonna lähedus ja hea raudteeühendus Põhja-Lätiga, mis veelgi vähendab hüpoteetilist survet Eesti raiemahtudele. Seetõttu ei ole ainuüksi haldusmenetluse efektiivsuse ja selguse huvides otstarbekas tehase asukohti kaaluda Eesti territooriumil paikades, kuhu Est-For Invest ei pea tehase rajamist võimalikuks," märgib ministeerium.

Mai alguses kirjutas Est-For Invest juhatuse liige Margus Koheva kirjas ministrile, et planeeringuala laiendamine Pärnu, Jõgeva ja Põlva maakonda ei ole vajalik ega põhjendatud ning palus eelnõu muuta ning piirduda Est-Fori taotluses määratletud alaga Viljandi ja Tartu maakonnas.

Eelmisel nädalal ütles Kohava Postimehele, et kui kuni 10 kilomeetri kaugusel Suurest Emajõest ühtegi sobivat asukohta ei õnnestu Tartu- või Viljandi maakonnas leida, tuleb Eestisse tehase rajamise plaanidest üldse loobuda.

«Need investorid, kes meie taga on, ei ole valmis seda tehast mujale tegema. Ja kui ükskõik mis põhjusel, olgu see argumenteeritud või mitte, me seda tehast sinna rajada ei saa, siis meie poolt jääb see Eestis üldse tegemata," ütles Kohava konkreetselt.

Kui Est-Fori jaoks peaks tulema kõige negatiivsem otsus, rajavad nad miljarditehase ilmselt välismaale. «Praegu ei tahaks neid alternatiivseid asukohti avaldada, aga üks on kindlasti Põhja-Läti,» ütles Kohava.

Est-For Invest palus 30. jaanuaril esiteltud taotluses eriplaneeringu algatamist Tartu- ja Viljandimaa Suure Emajõe lähedases piirkonnas ning seega toetatakse planeerigu alustamist maksimaalselt 10 kilomeetri kaugusel Emajõest ning soovituslikult 5 kilomeetri kaugusele.

Est-For plaanib Tartu lähistele rajada umbes miljardi euro suuruse investeeringuga tselluloositehase, mis hakkaks ümber töötlema umbes 2,5-3,3 miljonit tonni paberipuitu aastas. Lõpptoodang läheks ekspordiks.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles