Juhtide palgaootused on tegelikust tasust väiksemad

500-eurosed.

FOTO: SCANPIX

Kui vaadata juhtide algaootuste sisestatud andmeid, on need üldjuhul 10-12 protsendipunkti madalamad kui reaalselt juhipositsioonidel teenitud netotasu. 

Palgad.ee andmetel on juhtide sisestatud reaalsed palgaandmed näitavad, et netotasu on juhtimise valdkonnas jõudnud sel aastal 2016. aastaga võrreldes tõusta meestel 4,5 protsenti ja naistel 0,3 protsenti. Võrreldes varasema ajaga, 2014. aastaga on tõus olnud vastavalt 10,5 protsenti meestel ja 8 protsenti naistel.

«Kui vaadata kõrvale palgaootuste sisestatud andmeid, on need üldjuhul 10-12 protsendipunkti madalamad kui reaalselt juhipositsioonidel teenitud netotasu, mis tõestab, et juhiks pürgijate arusaam sektori palgatasemetest ja oma võimetest on piisavalt adekvaatsed, nad on tööturu seisu uurinud ja viinud end seega väga hästi kurssi palgatasemetega. Kumab läbi ka eluterve arusaam, et kogenud juhid saavad küsida kõrgemat palka ja rohkem ka hüvesid kui äsja alustanud juht,» märkis CV online turunduse ja meediasuhtluse juht Rain Resmeldt Uusen.

«Seda kinnitab ka Palgad.ee statistika, millele tuginedes võib väita, et võrreldes alla aasta töötanud juhtide palku nende juhtide omadega, kes on oma ametis olnud üle 10 aasta, on palgaerinevus keskmiselt 28 protsenti.»

«Palgavahe juhtide ja teiste töötajate vahel kindlasti eksisteerib, samuti eksisteerib palgavahe juhtide ja juhtide vahel. Suurim palk juhtide hulgas on Palgad.ee andmeil 12800 eurot,» rääkis Uusen.

Erinevad ettevõtted väärtustavad Uuseni sõnul oma juhtide igapäevatööd ja tulemusi väga erinevalt.

On valdkondi, kus juhtide töötasud on pigem üles ehitatud tulemustasudele. Seda valdkondades, kus tulemus on selgemalt mõõdetav, näiteks müük, ehitus, kinnisvara ja tootmine.

CV online´i andmetest välja võetud nelja juhi (finantsjuhid, IT-juhid, müügijuhid, turundusjuhid) netotöötasude keskmised töökogemuse järgi on:

Alla aasta: 1308€

1-2 aastat: 1402€

3-5 aasta: 1526€

6-10 aastat: 1674€

Üle 10 aasta: 1783 eurot

Tagasi üles