Taastuvenergia kattis esimeses kvartalis 15,8 protsenti tarbimisest

Taastuvenergia tootmine

FOTO: Toomas Huik

Selle aasta esimeses kvartalis tootsid Eesti elektrijaamad taastuvenergiat 424 gigavatt-tundi ning taastuvenergia moodustas 15,8 protsenti elektrienergia kogutarbimisest Eestis, mis on ligi 3 protsendipunkti võrra rohkem kui möödunud aasta samal ajal.

Aasta tagasi esimeses kvartalis kattis taastuvenergia 13 protsenti kogutarbimisest ja 2015. aasta samal perioodil 17,8 protsenti. Taastuvenergia osakaalu selle aasta sihttasemeks on Eesti seadnud 15,2 protsenti, teatas Eesti elektrisüsteemihaldur Elering.

Tuuleenergia moodustas esimese kvartali taastuvenergia kogutoodangust 44,9 protsenti ning toodetud 191 gigavatt-tundi oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes heade tuuleolude toel kolmandiku võrra suurem.

Tuuleenergia eest maksis Elering jaanuarist märtsini toetusi 8,2 miljonit eurot ehk 17 protsendi võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kogu toodetud tuuleenergiast sai toetust 80 protsenti ning kvartali jooksul maksti välja veerand aastaks plaanitud tuuleenergia toetustest.

Biomassist, biogaasist ja jäätmetest toodetud elektrienergia moodustas tänavu esimeses kvartalis 53 protsenti taastuvenergia toodangust. Neist kütuseliikidest toodeti kolme kuuga elektrit 225 gigavatt-tundi. Möödunud aasta esimeses kvartalis oli toodang ligi 20 protsenti väiksem, kuid ka keskmine õhutemperatuur oli möödunud aasta algul kõrgem ja seega elektrit ja soojust koos tootvate jaamade koormus tõenäoliselt väiksem. Biomassist, biogaasist ja prügist toodetud elektrile maksti toetust tänavu esimese kvartali jooksul 10 miljonit eurot.

Hüdroenergiast toodeti elektrit tänavu esimeses kvartalis kaheksa gigavatt-tundi ja toetusteks kulus 231 575 eurot.

Toetust saavate päikesepaneelide omanike arv kasvab jätkuvalt kiires tempos ja päikesepaneelidega toodavad elektrienergiat üle 700 tootja, sealhulgas nii eraisikud kui äriettevõtetele kuuluvad võimsamad päikeseelektrijaamad. Selle aasta esimeses kvartalis oli päikesepaneelide abil toodetud ja võrku antud elektrienergia kogus 418 megavatt-tundi. Lisandunud päikesepaneelide toel on see näitaja kasvanud aastases võrdluses kaks korda. kuna enamuse toodetud päikeseenergiast tarbivad mikrotootjad ise kohapeal ära, siis hinnanguliselt võib päikesepaneelide abil toodetud elektri üldkogus toetust saanud kogusest olla 4-5 korda suurem.

Kokku maksis Elering esimeses kvartalis taastuvenergia toetust 345 gigavatt-tunni elektrienergia eest summas 18,6 miljonit eurot. Rahalises arvestuses kasvas taastuvenergia toetuste summa möödunud aasta esimese kvartaliga võrreldes 16 protsendi võrra. Taastuvenergia toetussummade kohta leiab rohkem infot siit.

Tõhusa koostootmise toetust maksti tänavu esimeses kvartalis veidi vähem kui eelmise aasta samal ajal – 1,2 miljonit eurot. Tõhusa koostootmise režiimis toodeti elektrienergiat 38 gigavatt-tundi.

Taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi rahastavad elektritarbijad taastuvenergia tasu kaudu. Tasu kogus Elering esimese kvartali jooksul 23,2 miljonit eurot.

Tagasi üles
Back