Tallinna Kaubamaja kasum kasvas esimeses kvartalis 22 protsenti

Tallinna Kaubamaja

FOTO: Tiina Kõrtsini/Õhtuleht

Käesoleva aasta esimeses kvartalis kasvas jaemüügifirma Tallinna Kaubamaja käive 10,1 protsenti 150,7 miljoni euroni ja maksueelne kasum 22,1 protsenti 6,1 miljoni euroni.

Müügitulu kasvas kõigis grupi jaesegmentides. Aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 0,3 miljonit eurot seoses dividendidelt arvestatud tulumaksuga 6,4 miljonit eurot. 2016. aasta esimese kvartali kahjum oli 0,2 miljonit eurot, sealhulgas tulumaks 5,2 miljonit eurot, teatas Tallinna Kaubamaja börsile.

Müügitulu kasvas vaatamata sellele, et möödunud aasta esimene kvartal oli liigaasta tõttu ühe kauplemispäeva võrra pikem. Kasum paranes grupi olulisemates valdkondades. Ootuspäraselt kasvasid grupi suuremad e-poed. Esimese kvartali marginaal sai võrreldes aasta varasemaga pisut kannatada keskusköögi toormehindade kasvu ning jalatsisegmendi hooajaliste allahindluste sügavuse tõttu.

Kulude poolelt suutis grupp kontrolli all hoida mitmesuguseid tegevuskulusid, kus rohkem panustati andmeside- ja IT-kuludesse, mis mängivad ettevõtte arendustegevustes üha tähtsamat rolli. Tööjõukulud kasvasid 6,4 protsenti, mis koos töötajate arvu kasvuga on ettevõtte hinnangul hea tulemus ja annab tunnistust palgale lisaks muudele väärtustele panustava tööjõupoliitika edukusest.

Supermarketite ärisegmendi 2017. aasta esimese kvartali konsolideeritud müügitulu ja müügitulu Eestis oli 99,6 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 7,3 protsenti. Selveritest sooritati 2017. aasta esimese kvartalis 8,8 miljonit ostu, kasvades aasta varasemast 4,4 protsendi võrra. Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 2017. aasta esimese kvartalis 2,8 miljonit eurot, millest Eestis teenitud kasum moodustas 3,3 miljonit eurot, kasvades võrrelduna aasta varasema tulemusega 0,3 miljonit eurot.

Supermarketite segmendi konsolideeritud puhaskahjum oli 0,8 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemist 0,7 miljoni euro võrra suurem. Eestis teenitud puhaskahjum oli 2017. aasta esimese kvartalis 0,3 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult - 2017. aastal oli dividendide tulumaks 1 miljoni euro võrra suurem aasta varasemast. Lätis teenitud maksueelne kahjum ja puhaskahjum olid 2017. aasta esimeses kvartalis 0,5 miljonit eurot. Kahjum püsis eelmise aasta tasemel. Äritegevus Lätis on külmutatud.

Selverite müügitulu kasvu mõjutas positiivselt jätkuvalt tugev tarbijate kindlustunne ja reaalsissetulekute kasv. Selveri kaupluste käive oli esimeses kvartalis turusegmendi keskmist käibe kasvust kiirem. Uute avatud kaupluste, sortimendiga järjepideva töö ning edukate kampaaniate toel kasvas esimeses kvartalis nii ostude arv kui keskmine ostukorv, seda ka võrreldavate kaupluste vaates. E-Selveri läbimüük esimese kvartalis suurenes enam kui 1,6 korda.

Kaubamajade ärisegmendi 2017. aasta esimese kolme kuu müügitulu oli 23 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4 protsenti. Kaubamajade 2017. aasta esimese kvartali maksueelne kasum oli 0,1 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest parem 0,2 miljoni euro võrra. Kaubamajade müügitulu esimeses kvartalis mõjutasid edukad müügikampaaniad.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2017. aasta esimese kvartali müügitulu oli 1 miljon eurot, vähenedes 2016. aasta sama perioodiga võrreldes 10,3 protsenti. Esimeses kvartalis oli kahjum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2016. aasta võrreldava perioodi kahjumist suurem 6,5 protsenti. Esimese kvartali tulemust mõjutasid oluliselt Tartu kaupluste nõrgad tulemused, mille põhjuseks on Lõunakeskuse ümberehituse tööd ja Kvartalis asuva kaupluse aeglane käivitumine.

Autokaubandussegmendi 2017. aasta esimese kvartali müügitulu oli 24,2 miljonit eurot. Müügitulu kasvas võrreldes eelmise aastaga 32,9 protsenti, sealhulgas kasvas Kiade müügitulu 56,7 protsenti. Aasta esimesel kolmel kuul müüdi kokku 1116 uut sõidukit. Segmendi 2017. aasta esimese kvartali maksueelne kasum oli 1,2 miljonit eurot, ületades eelmise aasta võrreldava perioodi kasumit 0,8 miljoni euro võrra.

Uute autode müügikasvu taga on mõnede suuremate hangete võitmised ja nende autode loovutused Lätis ja Leedus. Leedus on uute Kiade müüki kasvatanud ka Leedu autoostjate mentaliteedi muutus teha ostuotsus rohkem uute autode kasuks. Leedu on tuntud kui Baltikumi suurim kasutatud autode turg. Kasvanud on uute Kiade müük eraisikutele, seda eelkõige Lätis. Lisaks on hästi alanud selle aasta esimeses kvartalis uute Opeli sõidukite müük, samuti on paranenud Cadillac sõiduautode müük.

Jalatsikaubanduse segmendi 2017. aasta esimese kvartali müügitulu oli 2,6 miljonit eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7,9 protsenti. esimese kvartali kahjumiks kujunes 0,8 miljonit eurot, mis oli 0,3 miljonit aasta varasemast tulemusest nõrgem. Eelneval sügisel korraks talve lubanud ilm jäi siiski pehmeks ning talv tulemata. Selle võrra sügavamad olid käesoleva aasta esimestel kuudel tehtud allahindlused talvekaubale.

Kinnisvarade segmendi 2017. aasta esimese kvartali grupiväline müügitulu oli 1,2 miljonit eurot jäädes möödunud aastaga võrreldes samale tasemel. Segmendi aruandeperioodi üüritulu kasvas, kuid üürnikelt saadud muud tulud olid võrdlusperioodil väiksemad seoses 2016. aasta esimese kvartali ühekordsete turundustuludega. Segmendi esimese kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,9 miljonit eurot, mis on 4,4 protsenti ehk 0,1 miljonit eurot enam, kui eelmise aasta samal perioodil.

Tagasi üles