Kohus mõistis Elronilt kindlustusfirma kasuks välja üle poole miljoni

Elroni rong

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Kohus rahuldas If P&C Insurance ASi 518 101 euro suuruse hagi Elroni kaubamärki kasutava riikliku rongifirma Eesti Liinirongid ASi vastu seoses 2013. aastal toimunud rongiavariiga.

Vaidluse sisuks oli If P&C Insurance kindlustushüvitise tagasinõue seoses Eesti Liinirongide elektrirongi ja AS EVR Cargo kaubarongi kokkupõrkega 2010. aasta detsembris. If hüvitas juhtumi tõttu tekitatud kahju AS-ile EVR Cargo.

«2013. aastal alanud kohtuvaidlus, mis läbis kõik kolm kohtuastet ja mis lõpuks riigikohtu suunistega uuesti tagasi ringkonnakohtusse saadeti, sai tõesti lõpu 2016. aasta märtsis,» ütles Eesti Liinirongide turundus- ja kommunikatsioonijuht Merle Raie BNSile.

«Otsus jõustus 2016. aasta juunis. Otsusega mõisteti AS-ilt Eesti Liinirongid välja If P&C Insurance ASi kasuks hüvitis summas 518 101 eurot ning viivised kuni nõude rahuldamiseni. AS Eesti Liinirongid täitis kohtuotsusega pandud kohustuse,» lisas Raie.

Eesti Liinirongid AS-i majandusaasta aruandest lähtub, et ettevõte on möödunud aastal ära kasutanud 2014. aastal moodustatud kohtukulude eraldise summas 653 000 eurot.

Veel 2014. aastal ei pidanud rongifirma hagi rahuldamist tõenäoliseks, kuna nende hinnangul puudub regressi nõudmiseks õiguslik alus. Kohustusliku vastutuskindlustuse puhul ei saanud ettevõtte hinnangul esitada regressinõudeid, sest seadus regressi aluseid ette ei näe.

Lisaks tõi ettevõte välja, et Eesti Liinirongid ei põhjustanud kahju tekitanud sündmust tahtlikult ja õigusvastaselt ning rongi õnnetuse ajal vallanud isiku tegevus ega tahtlus ei ole kooskõlas praeguse kohtupraktikaga omistatav AS-ile Eesti Liinirongid.

Eesti Liinirongid AS äritulu langes mullu 10,6 protsenti 35,4 miljonile eurole, ettevõte jäi 4,2 miljoni euroga puhaskahjumisse, aasta varem oli Elroni puhaskasum 1,6 miljonit eurot.

Tagasi üles