Kapo: majandusjulgeolekule on suurimad riskid energia- ja IT-sektoris

Kaitsepolitsei aastaraamat.

FOTO: Erik Prozes

Majandusjulgeolekule tekkinud ohud on tõusnud viimastel aastatel paljude maailma julgeolekuteenistuste huviorbiiti, kusjuures suurima julgeolekuriskiga on energia-, transpordi- ning IT-sektor, märgib kaitsepoltisei (kapo) oma värskes aastaraamatus.

Kapo kinnitusel on nad täheldanud Kremli katseid kasutada ärikontakte ja ärilist mõju Eesti poliitika kujundamisel. «Siinkohal väärib eriti märkimist energia toimepidevus ja varustuskindlus, kus korruptsiooni roll võib salamisi ja märkimisväärselt mõjutada riigi energiasõltumatust. Samas on Eesti teinud suuri edusamme energiasõltumatuse, varustuskindluse ja energiaturvalisuse tagamisel ning omalt poolt püüame tõkestada igasugust korruptiivset tegevust, mis suurendaks meie energiasõltuvust Venemaast,» märkis kapo.

Riigi osalusega ettevõtetele usaldatud riigivara valitsemine ja selle usaldusväärsuse kuritarvitamine, samuti korruptiivne tegevus võib kapo kinnitusel viia väga kergesti olukorrani, kus ebasõbralik võõrriik saab mõjutada korrumpeerunud ametnikke ja ettevõtjaid ning nendega manipuleerida.

«Korruptsiooni avastamine on iseenesestmõistetavalt oluline ja vajalik, kuid peame riigi osalusega äriühingutest korruptsiooni väljajuurimisest jõudma korruptsiooni ennetamiseni. Riigi osalusega äriühingud on teinud ise suuremal või vähemal määral selleks jõupingutusi. Mõnes ettevõttes aga pole selliseid jõupingutusi teadlikult tehtud või on seda tehtud ainult näiliselt, kuna ettevõtte juhtkond nõukogu ja juhatuse tasandil pole head valitsemistava ja korruptsiooni ärahoidmist prioriteediks sisuliselt seadnud,» seisab aastaraamatus.

Kaitsepolitseiamet peab oluliseks rahandusministeeriumi koostatud riigi osaluspoliitika valges raamatus esitatud kitsaskohtadest ülesaamise lahenduste kiiret ja tõhusat juurutamist riigi osalusega äriühingutes ja sihtasutustes, kuna need lahendused loovad korruptsioonivastase tegevuse süsteemse alusraamistiku. Kapo hinnangul tuleb oluliseks pidada, et äriühingute juhtide ärialane kompetents ja eetika toimiksid käsikäes. Kaitsepolitseiamet on soovitanud kõrget usaldusväärsust nõudvate äriühingute ja sihtasutuste juhtide puhul riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu ja seeläbi ka julgeolekukontrolli läbimist. Praeguseks ongi paljudele juhtidele antud riigisaladusele juurdepääsu luba. «See on selge võit: juhtide isikutega seotud riskid on kindlamini maandatud ning tippjuhtidele saab usaldada teavet, mis aitab neil ohtudest hoiduda,» rõhutas kapo.

Kaitsepolitseiamet on lõpule viinud korruptsioonikuritegude menetluse AS-i Eesti Energia Tehnoloogiatööstus juhtide osas. Uurimises on AS-i Tallinna Sadam juhtide ning AS-i Eesti Raudtee struktuuriüksuse juhataja tegevus. «Tegemist on Eesti suurettevõtetega, mille mahukad tehingud ja hanked omavad strateegilist tähtsust avalike ressursside ja teenuste kasutamisel ning pakkumisel, ühtlasi riigile tulu teenimisel, » märkis kapo.

Tagasi üles