KIK: huvi biogaasi tanklate rajamise toetuse vastu on suur

Biogaasi tootmisjaam

FOTO: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) laekus biometaani tanklate taotlusvooru 31 projekti, millele soovitakse toetust kokku enam kui 5,6 miljonit eurot. 

Koos toetuse taotlejate omafinantseeringuga on projektide kogumaksumus üle 16,4 miljoni euro. Riigipoolse rahastuse saavad projektid selgitab KIK välja mai lõpuks.

Toetust antakse projektidele, mis panustavad biometaani tarnimisse ja tankimisvõimaluse pakkumisse avalikus lahus- või võrgutanklas. Rahastuse saavad tanklad võtavad endale kohustuse pakkuda transpordikütusena biometaani, mis aitab vähendada transpordis tekkiva CO₂ hulka.

«Huvi toetuse vastu on väga suur. Surugaasi tanklate rajamise soov katab peaaegu kogu Eesti ning paljudesse linnadesse planeeritakse lausa mitme tankla samaaegset rajamist. Tanklate levik julgustab ka gaaskütust tarbivate sõidukite laiemat kasutuselevõttu,» ütles KIKi energeetika juhtivkoordinaator Siim Umbleja.

Tallinnasse on plaan rajada 4, Tartusse ja Jõhvi 3 ning Haapsallu, Pärnusse ja Rakverre 2 surugaasi tanklat. Lisaks planeeritakse tanklad Kuressaarde, Paidesse, Valka, Võrru, Kuusallu, Põltsamaale, Põlvasse, Keilasse, Türile, Otepääle, Virtsu, Jõgevale, Sakku, Viljandisse ja Imaverre.

Alljärgneval joonisel näeb ülevaadet tanklate paiknemisest üle Eesti.

Biometaani tanklad

FOTO: KIK

KIK avas teise toetuste taotlusvooru biometaani tarnimise taristu ning uute tankimisvõimaluste rajamiseks selle aasta veebruaris. Toetust said taotleda juriidilised isikud. Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on kuni 35 protsenti projekti kohta. Toetuse maksimaalne summa projekti kohta on 350 000 eurot. 

Taotlusvooru eelarve on üks miljon eurot ning toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Toetusmeetme töötas välja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles