Olympic väljub Varssavi börsilt

FOTO: Liis Treimann / Postimees

Olympic Entertainment Group AS alustas menetlust aktsiate noteerimise lõpetamiseks Varssavi börsi põhinimekirjas, ettevõtte aktsiad jäävad noteerituks seega vaid Tallinna börsil.

Olympic Entertainment Groupi suurim aktsionär, nõukogu esimehe Armin Karu kontrollitav OÜ Hansaassets tegi teisipäeval Varssavi turult omandatud aktsiate suhtes ülevõtmispakkumise, teatas Olympic börsile.

Ülevõtmispakkumine on vajalik, sest Poola seaduse kohaselt on see reguleeritud turul noteerimise lõpetamise eeltingimusteks. Lisaks on vajalik aktsionäride üldkoosoleku vastavasisuline otsus. Ülevõtmispakkumise vastuvõtmine on iga pakkumises osalema õigustatud aktsionäri otsus, kuid otsus pakkumises mitte osaleda ei mõjuta noteerimise lõpetamise menetlust.

Pakkumise dokumentatsioon avalikustatakse Poolas kooskõlas Poola seaduse nõuetega asjakohase informatsiooniagentuuri vahendusel. Seoses ülevõtmispakkumise tegemisega esitas Olympic taotluse ettevõtte aktsiatega kauplemise peatamiseks Varssavi börsil alates teisipäevast.

Ülevõtmispakkumine on struktureeritud viisil, et pakkumise tegijaks on Olympicu suurim aktsionär OÜ Hansaassets, kuid aktsiad omandab Olympic Entertainment Group. Seesuguse struktuuri kasuks otsustati tagamaks ettevõtte aktsionäride võrdne kohtlemine. Eesti seaduse kohaselt on aktsiaseltsi poolt oma aktsiate omandamise eeltingimuseks aktsionäride üldkoosoleku otsus. Sellest tulenevalt pannakse Olympicu aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorda lisaks noteerimise lõpetamise otsustamisele ka oma aktsiate omandamise otsustamine.

Olympic Entertainment Groupi oma aktsiate omandamiseks kasutatavad rahalised vahendid ulatuvad ligikaudu 200 000 euroni.

Noteerimise lõpetamise taotlused, mis tuleb esitada kooskõlas Varssavi börsi reeglite ja Poola seadusega, esitatakse Poola finantsinspektsioonile ja Poola Väärtpaberite Keskregistrile pärast pakkumise lõplikku arveldamist ligikaudu 24. mail. Olympicu eesmärk on viia noteerimise lõpetamise menetlus lõpule hiljemalt käesoleva aasta juulikuu lõpuks, kuid see sõltub Poola finantsinspektsiooni vastavasisulise otsuse vastuvõtmisest ja ajastusest.

Olympic Entertainment Groupi aktsiate noteerimise lõpetamine Varssavi börsil ei mõjuta Olympic Entertainment Group aktsiate noteerimist ja nendega kauplemist Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas.

Tagasi üles