Eesti Gaas pöördus aktsiisitõusu asjus õiguskantsleri poole

Eesti Gaas

FOTO: Peeter Langovits / Postimees

AS Eesti Gaas pöördus aktsiisitõusude asjus põhiseaduslikkuse järelevalve alustamiseks õiguskantsleri poole, kuna eelmise aasta lõpul vastu võetud seadus läheb ettevõtte hinnangul vastuollu mitme põhiseaduse punktiga.

Gaasiettevõtte hinnangul riivab alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus ebaproportsionaalselt gaasiettevõtjate ja muude gaasi kasutavate ettevõtjate ettevõtlusvabadust. Samuti diskrimineerib see maagaasi-võrguettevõtjaid võrreldes teiste kütteliikide aktsiiside maksjatega.

Järsk aktsiisitõus rikub ka põhiseadusest tulenevat õiguspärase ootuse põhimõtet ning on vastuolus hea õigusloometavaga. Viimast juba seetõttu, et seadus on vastu võetud õigusloomeprotsessi asjasse puutuvaid isikuid kaasamata, kavandatavate muudatuste mõju analüüsimata ja jõustumiseks piisavat aega jätmata.

Riigikogu võttis alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse vastu eelmise aasta 19. detsembril ning selle järgi tõuseb aastatel 2018–2020 maagaasi aktsiisimäär igal aastal veerandi võrra. Kokku tõstetakse 2020. aastaks käesoleva aastaga võrreldes aktsiisimäära ligi kaks korda 40,52 eurolt 79,14 eurole.

Tagasi üles