Valitsussektori võlg mullu veidi vähenes

Ettevõtete võlad on aastaga veidi kasvanud.

FOTO: PantherMedia

Eesti valitsemissektori konsolideeritud võlg ehk nn Maastrichti võlg oli möödunud aasta lõpuks ligi 2 miljardit eurot, mis oli 2015. aastaga võrreldes 3 protsenti väiksem. 

Võlga vähendasid nii kohalikud omavalitsused kui ka keskvalitsus. Keskvalitsuse koguvõlg oli 2016. aasta lõpu seisuga 2,2 miljardit eurot, millest 822 miljonit eurot moodustasid kohustused teiste allsektorite suhtes. Kohalike omavalitsuste võlg kokku moodustas 0,7 miljardit eurot. Sotsiaalkindlustusfondid valitsemissektori võlga ei panustanud, teatas statistikaamet. 

Eesti valitsemissektori eelarve ülejääk oli 2016. aastal esialgsetel andmetel 0,3 protsenti ja võlatase 9,5 protsenti sisemajanduse koguproduktist. 

2016. aasta lõpus ületasid valitsemissektori koondeelarve tulud kulusid Maastrichti defitsiidikriteeriumi arvestuses 56,7 miljoni euroga ning positiivselt lõpetasid aasta kõik allsektorid.

Möödunud aasta lõpuks oli keskvalitsuse allsektori tulude ülejääk 13,8 miljonit eurot ja  kohalike omavalitsuste koondeelarve oli ülejäägis 35,8 miljoni euroga. Sotsiaalkindlustusfondide sektori eelarveülejääk vähenes 7,1 miljonit euroni, jätkates viiendat aastat kestvat kahanemistrendi.

Keskvalitsuse laenudega seotud kohustused vähenesid 3 protsenti ning keskvalitsusse kaasatud  avalik-õiguslike ja sihtasutuste välja antud pikaajaliste võlakirjade maht vähenes 7 protsenti. Välisvõla osatähtsus keskvalitsuse võlakohustustest oli 52 protsenti.

Kohalike omavalitsuste üldine võlatase vähenes 2015. aastaga võrreldes 3 protsenti. Pikaajaliste võlakirjade maht vähenes aastaga 2 protsenti ning laenudega seotud kohustused vähenesid 3 protsendi võrra. Kohustused välismaailma suhtes moodustasid 21% protsenti kohalike omavalituste võlast. 

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles