EL tahab suurendada konkurentsiasutuste võimu võitluses monopolide vastu

Poola gaasiturul monopoli omav PGNiG 2010. aastal

FOTO: KACPER PEMPEL/REUTERS

Euroopa Komisjon tegi kolmapäeval ettepaneku uue direktiivi loomiseks, millega suurendataks Euroopa Liidu (EL) konkurentsiasutuste volitusi monopolide vastu võitlemisel.

Direktiivi eesmärk on võimaldada konkurentsiasutustel toimida monopolidevastaste eeskirjade jõustamisel sõltumatult ja erapooletult, saamata juhtnööre avaliku või erasektori üksustelt.

Samuti soovib Komisjon tagada, et asutustel oleks oma töö tegemiseks vajalikud finants- ja inimressurssid, samuti volitused kõigi asjaomaste tõendite kogumiseks, näiteks õigus otsida läbi mobiiltelefone, süle- ja tahvelarvuteid.

Komisjoni ettepaneku kohaselt loodaks ka reeglid emaettevõtja vastutuse ja järjepidevuse kohta, et ettevõtjad ei saaks karistusest kõrvale hiilida ettevõtete ümberkorraldamise kaudu.

Liikmesriikide konkurentsiasutused võiksid plaani kohaselt nõuda rikkumiste eest trahve ka ettevõtjatelt, kes ei asu õiguslikult nende territooriumil. Veel soovib komisjon luua niinimetatud leebusprogrammid, millega julgustataks ettevõtjaid esitama tõendeid ebaseaduslike kartellide kohta.

Uued eeskirjad esitatakse direktiivi kujul, mis võimaldab Komisjoni hinnangul arvesse võtta riiklikke eripärasid. Direktiiv edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule, et see võetaks vastu kooskõlas õigusliku tavamenetlusega.

Vastuvõtmise korral on liikmesriikidel aega kaks aastat, et võtta direktiivi sätted üle siseriiklikku õigusesse.

Tagasi üles