OECD soovitab Eestil kaaluda kohaliku tulumaksu ideed

OECD hinnangul käituvad jõukamad majapidamised vähem energiasäästlikult.

FOTO: Scanpix / kollaaž Katri Karing

OECD soovitab oma riigivalitsemise raportis Eestil kaaluda kohaliku tulumaksu kehtestamist, mis idee kohaselt annaks maksumaksjatele oma koduvallas või –linnas rohkem sõltumatust ning aitaks arendada kohalikku demokraatiat.

Kohalikele omavalitsustele annaks kohaliku tulumaksu sisseseadmine võimaluse suurendada oma tulusid ning parandada avalike teenuste kättesaadavust. Maksubaas võiks olla keskvalitsuse poolt määratud, samas maksumäärad kohalikul tasandil võivad ka mõnel määral erineda. Maksumäärade varieeruvust peaks ülevaltpoolt koordineerima siiski riik, leitakse raportis.

Raportis tõdetakse, et Eestis saavad kohalikud omavalitsused ise otsustada, kuidas nad oma tulusid kulutavad, samas aga laekub neile suhteliselt väike osa tulumaksust.

Praeguse süsteemi kohaselt kannab maksu- ja tolliamet deklareeritud ja laekunud üksikisiku tulumaksu arvelt residendist isiku elukohajärgsele omavalitsusele summa, mis on võrdne 11,4 protsendiga isiku tulust. Raha läheb isiku elukohajärgsele omavalitsusele, s.o vallale või linnale, kus ta rahvastikuregistri järgi elab jooksva aasta 1. jaanuari seisuga. Kohalikud omavalitsused on aastaid rääkinud selle protsendi ebapiisavusest ning väikesel määral on riik seda protsendiosa aja jooksul ka tõstnud ning langetanud.

Riigikantselei algatas koostöös rahandusministeeriumi ja siseministeeriumiga ligikaudu aasta tagasi projekti, mille keskne töö on OECD teostatav Eesti valitsussektori toimivuse analüüs. Tegemist on viimaste aastate põhjalikema ja mahukama analüüsiga Eesti riigivalitsemise kohta, kus analüüsitakse nii riigi keskvalitsuse toimivust kui ka maakonna- ning kohaliku omavalitsuse tasandit.

Tagasi üles