Eesti Gaas: Gazpromi kohustustest on mitmed asjad juba ära tehtud

TLMPM03: RAUL KOTOV :TALLINN, EESTI, 03OCT12. Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov. mm/Foto MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES

FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Eesti Gaasi hinnangul on Euroopa Komisjoni Gazpromile pandavatest kohustustest juba mitmed asjad ära tehtud ja ammu pole enam piiranguid gaasi müümisel ühest riigist teise.

«Täna on meie lepingus Gazpromiga hinnavalem, millega arvutatakse gaasi baashind õlihindade ja USA dollari kursi kaudu. Lisaks kontrollitakse baashinda Euroopa börsihindadega,» ütles Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov BNS-ile.

Tema sõnul käivad Gazpromiga läbirääkimised hindade seotuse täpsustamise üle. «Kohe kui oleme selles kokku leppinud, oleme valmis neid tingimusi ka oma tarbijatele edasi pakkuma,» sõnas ta.

«Ühelt poolt toob see kaasa sagedasemad hinnakõikumised, kuid teiselt poolt on siis ka meie hind alati samal tasemel Euroopa hindadega, mis peaks andma Eesti tööstusettevõtetele parema konkurentsivõime,» rääkis Kotov.

Gazpromi kohustuste kohta piiriüleste kaubavoogude lubamiseks märkis Kotov, et olukord on juba selline, kus Balti riikide vahel gaas liigub ja lepingulisi piiranguid ei ole.

«Puudu on ainult torustikud, mis ühendaks meid Euroopaga, kuid pärast Leedu-Poola ühenduse valmimist 2021. aastaks saab see mure lahendatud. Nii kaua pakub võimalust alternatiivseteks gaasitarneteks Klaipeda LNG terminal,» rääkis ta.

Mis puudutab paindlikult gaasi ümbersuunamise võimalustesse, sõnas Kotov, et nii-öelda SWAP tehinguid pole Eestis gaasis rakendatud.

«Kui selline võimalus tuleb, siis kindlasti on see kasulik suurte rahvusvaheliste kontsernide kohalikele ettevõttele, kes võivad osa saada oma emaettevõtte poolt sõlmitud lepingutest. Samas aga kui hinnad on seotud Gaspooliga, ei pruugi sellist vajadust ka tekkida, ütles ta.

Kas ka Eesti Gaas esitab Komisjonile ettepanekuid seoses Gazpromile pandavate kohustustega, pole ettevõtte juhatus veel arutanud.

Euroopa Komisjon kutsub üles esitama märkusi Gazpromi kohustuste kohta seoses Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturgudega; Komisjoni eesmärk on leida lahendus konkurentsiga seotud probleemidele Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturgudel.

Olukord Eesti gaasiturgudel on Komisjoni hinnangul viimastel aastatel paranenud, sellegipoolest on Eesti turul Gazpromil endiselt juhtiv roll.

See on osaliselt tingitud Gazpromi seatud territoriaalsetest piirangutest, mis on sätestatud Kesk- ja Ida-Euroopa tarbijatega sõlmitud gaasitarnelepingutes. Teine põhjus on juurdepääsu puudumine gaasivõrkude vahelistele ühendustele Balti riikide ning ülejäänud Kesk- ja Ida-Euroopa vahel, mis võimaldaks gaasiimporti mitmekesistada.

Seetõttu on Gazprom võetavates kohustustes lubanud kõrvaldada sõlmitud gaasitarnelepingutest kõik turgu killustavad klauslid. See võimaldab gaasitarnete vaba liikumist Kesk- ja Ida-Euroopas.

Lisaks on Gazprom võtnud kohustuseks taotleda kõigi edaspidi sõlmitavate pikaajaliste lepingute puhul uut läbirääkimist gaasihinna üle, kui hind erineb võrdlusalusena kasutatavast Lääne-Euroopa hinnast, sealhulgas konkurentsivõimelistel gaasibörsidel.

Gazprom peab võetavate kohustustega looma ka rohkem võimalusi Eestisse gaasitarnete suurendamiseks. Gazprom annab edaspidi võimaluse vahetustehinguteks, tänu millele saavad tema tarbijad tarnida gaasi algselt kokkulepitud sihtkohtade, Poola ja Slovakkia, asemel Balti riikidesse.

See võimaldab Eesti tarbijatel otsida alternatiivseid gaasitarnijaid juba enne, kui saadakse juurdepääs Balti riike ja ülejäänud Kesk- ja Ida-Euroopat ühendavale gaasitaristule.

Tagasi üles