Realo: Euroopa Liidus on palju inimressursi raiskamist

Kai Realo

FOTO: Erik Prozes

Eesti Tööandjate Keskliidu asepresidendi Kai Realo sõnul vajab Euroopa töö- ja sotsiaalpoliitika ajakohastamist.

Tööandjad on nõus, et tehnoloogia arengust ning töösuhete ja ärimudelite kiirest muutumisest vajab Euroopa Liidu sotsiaal- ja tööpoliitika tänapäevastamist, kuid seda ei peaks kindlasti tegema vaid sotsiaalsete õiguste suurendamisega, ütles Realo 8. märtsil Brüsselis kolmepoolsel sotsiaalsuhete tippkohtumisel.

Realo sõnul paistab Euroopa Liit juba praegu silma kõrgete sotsiaalsete standardite ja kulutustega, kuid seda ei saa öelda Euroopa Liidu majanduse konkurentsivõime kohta.

«Tööandjate poolt vaadatuna on sotsiaalõiguste samba kõige olulisemateks valdkondadeks oskuste, hariduse ja elukestva õppe edendamine ning sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteemide jätkusuutlik finantseerimine,» ütles Realo.

«Eriti oluline on, et meie haridus- ja koolitussüsteemid suudaksid kiiresti reageerida tööturu ja ühiskonna muutustele. Digikirjaoskus on oluliseks eelduseks nii ühiskonna- kui ka tööelus osalemiseks. Murettekitav on aga fakt, et vaatamata suurenenud digioskuste nõudlusele on vaid pooltel Euroopa Liidu elanikest baastaseme digioskused ja umbes viiendikul puuduvad need üldse,» ütles ta.

Tema sõnul esineb Euroopa Liidus ka palju inimressursi raiskamist ning paljud inimesed töötavad ametikohtadel, mis ei vasta nende väljaõppele. Samas aga ei suuda Realo sõnul 40 protsenti tööandjatest leida vajalike oskustega töötajaid.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles