Paet: Venemaa kaubanduspiirangud Eesti suhtes rikuvad WTO reegleid

Eesti sealiha.

FOTO: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Euroopa Parlamendi liikme Urmas Paeti kinnitusel on Venemaa kaubanduspiirangud EL-i ja seal hulgas Eesti suhtes meelevaldsed ning rikuvad Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reegleid.

Paet küsis Euroopa Komisjonile (EK) saadetud arupärimises, millises seisus on WTO Euroopa Liidu esitatud kaebused Venemaa vastu, mis puudutavad ka Eesti kaubandussuhteid Venemaaga.

Arupärimisele vastanud EK liige Cecilia Malmström ütles, et alates WTO-ga ühinemisest 2012. aasta augustis, mis eelnes Krimmi annekteerimisele ja Ida-Ukraina ründamisele, on Venemaa kehtestanud EL-i ekspordi suhtes mitmeid kaubandust piiravaid meetmeid.

Malmströmi sõnul on EL juhtinud WTO tähelepanu neljale juhtumile ja Paeti kinnitusel on kõigis neis juhtumites sisuliselt olnud õigus Euroopa Liidul. Seega on Venemaa oma ühepoolsete sammudega käitunud meelevaldselt.

Esimesena tõi Malmström oma vastuses välja sealihaimpordi keelu, kus vaekoguvaidluses sai õiguse EL.

«Vaekogu aruanne avaldati 19. augustil 2016 ning selles leiti, et Venemaa selline keeld on vastuolus WTO mitme eeskirjaga. Venemaa on otsuse edasi kaevanud ja apellatsioonimenetlus on pooleli,» ütles Malmström oma vastuses Paetile.

EL esitas kaebuse ka Venemaa ülemääraste imporditollimaksude kohta ning sai vaekoguvaidluses õiguse. Vaekogu aruanne avaldati 12. augustil 2016 ning selles leiti, et mitmesugustele toodetele imporditollimakse kohaldades rikub Venemaa tariifikokkuleppeid.

«Venemaa ei kaevanud otsust edasi ja seega on tulemus lõplik,» ütles Malmström. «Venemaal on kuni 11. maini 2017 aega, et viia ülemäärased imporditollimaksud kooskõlla asjakohaste tariifiridadega ning täita WTO raames võetud kohustused.»

Kolmandana tõi Malmström välja Venemaa dumpinguvastased tollimaksud, mis on kehtestatud Saksamaalt ja Itaaliast pärit väikestele tarbesõidukitele. Vaekogu aruanne avaldati 27. jaanuaril 2017 ja selles märgiti, et kahjuanalüüsis esile toodud teatavad aspektid ei ole kooskõlas WTO eeskirjadega.

«Osalised võivad alates 27. jaanuarist 2017 otsuse 60 päeva jooksul edasi kaevata,» selgitas Malmström. «Vastasel juhul eeldatakse, et Venemaa viib Saksamaalt ja Itaaliast pärit väikestele tarbesõidukitele kehtestatud dumpinguvastased tollimaksud kooskõlla WTO eeskirjadega.»

Neljanda juhtumina nimetas Malmström Venemaale imporditavate mootorsõidukite suhtes kohaldatavat taaskasutusmaksu. «Pärast EL-iga peetud arutelusid ja vaekogu nõudmisel laiendas Venemaa taaskasutusmaksu ka kohapeal toodetud mootorsõidukitele,» vastas Malmström Paetile.

Tagasi üles