Kümme olulist mõtet, millega Eesti võidaks järgmise kümnendi

Postimehe ja advokaadibüroo Tark aasta majanduskonverents.

FOTO: Liis Treimann

Üheksandat korda toimunud Postimehe ja advokaadibüroo Tark ühisel majanduskonverentsil otsiti vastuseid küsimusele, kuidas võidaks Eesti järgmise kümnendi. Enim kõlama jäid need kümme mõtet ja soovitust.

1. Rail Baltic on tulevikuprojekt, mis tuleb ellu viia ning mis suudab realiseerida talle seatud ootusi nii kaubamahtude kui reisijate hulga poolest. Sellest loobumine tähendaks Eestile ka oma tulevikust loobumist. (Siim Kallas, Valdo Kalm)

2. Eesti peab olema valmis rohkem kui kunagi varem seisma ise oma huvide eest ja mitte ainult lootma liitlaste toele, kuna Trumpi-aegses maailmas jäävad väikeriigid üksi. Eesti on juba praegu rohkem üksi kui ei kunagi varem pärast iseseisvuse taastamist. (Siim Kallas)

3. Selle asemel, et pitsitada ettevõtjaid - kes viimastel aastatel on Eesti kui tegevuskeskkonna suhtes järjest rahulolematumad -, peaks riik keskenduma sellele, kuidas tuua sära ettevõtjate silmi tagasi, kuna nemad on majanduskasvu olulisim mootor. Kui Eestis on ettevõtjaid toetav kultuur, siis sünnib siin suuri asju. (Ülo Kaasik, Taavi Madiberk)

4. Eesti kui e-riigi infrastruktuur ja kogemus on väga tugevad. Eesti paistab selle poolest silma nii Euroopas kui mujal maailmas. E-riigi lahenduste väljaspool Eestit müümisega võib Eesti muutuda maailmas märksa huvitamaks kui Soome või ükskõik teine Skandinaavia riik (Valdo Kalm, Saku Tuominen)

5. Inimeste innustamisel ja juhtimisel nii töökohal kui ühiskonnas tervikuna tuleb arvestada sellega, et kapitalikeskne eduvalem, mis on 150 aastat õhtumaist tsivilisatsiooni vedanud, hakkab otsa saama. Nõutakse teisi väärtusi, inimkeskseid väärtusi. (Jaak Aaviksoo)

6. Tuleb arvestada sellega, et klassikaline haridussüsteem kaob kiiremini, kui keegi seda endale oskab ette kujutada. Seejuures tuleks enim rõhku panna sellele osale kooliastmest, mis keskendub kahe kuni 16-aastastele. Sealt edasi hakkab toimima integreeritud kutse- ja kõrgharidussüsteem, kuni inimene leiab oma esimese töökoha. (Jaak Aaviksoo)

7. Eesti ühiskond peab muutma oma suhtumist välismaalastesse, kuna ainult avatuma ühiskonna kaudu tulevad siia välistudengid ja tippspetsialistid ehk talendid, kes aitavad oluliselt parandada siinset sotsiaalmajanduslikku olukorda. (Jaak Aaviksoo)

8. Eesti riik peab loobuma igasugusest Eesti märgi või brändisuuniste väljatöötamisest. Selle asemel tuleks võtta riigi palgale loominguline juht, kes koos rahvusvahelise suhtekorraldusfirmaga hakkaks müüma Eestit nende asjade kaudu, mis on lihtsad ja mastaapsed. (Saku Tuominen)

9. Eesti peab keskenduma dünaamilise ja paindliku väikeriigi tugevustele, lihtsate ideede mastaapsele ja kiirele teostamisele ning sõnade ja posterite asemel looma oma brändi läbi tegude. (Ülo Kaasik, Taavi Madiberk, Saku Tuominen, Jaak Aaviksoo)

10. Kuigi logistika põhiinfra baseerub neljal transpordiliigil, siis hüperluubi näol on tegemist viienda transpordiliigiga, mis võib olla väga tõsine alternatiiv Tallinna-Helsingi tunnelile. Kuna see loob täiesti uue dimensiooni Tallinna-Helsingi vahelisele ühendusele, peaks Eesti olema huvitatud märksa aktiivsemalt ka hüperluubi katsetuste protsessis osalemisest. (Valdo Kalm)

Loe lähemalt:

Tagasi üles