Elektritransiidi vähenemine kahandas Eleringi käivet

Taavi Veskimäe Eleringi juhatuse esimees

FOTO: JUSS SASKA

Elektri ja gaasi ühendsüsteemihalduri Elering tulud olid 2016. aasta neljandas kvartalis 42,1 miljonit eurot, ärikasum 13,6 miljonit eurot ja puhaskasum 10,8 miljonit eurot.

Eleringi tulud vähenesid võrreldes 2015. aasta neljanda kvartaliga 0,7 miljoni euro võrra, mille peamiseks põhjuseks oli Euroopa Liidu (EL) põhivõrguettevõtjate vahelise kompensatsioonimehhanismi tulude langus seoses väiksema elektri transiidiga läbi Eesti. Ärikulud kasvasid 2,9 miljoni euro võrra eelkõige seoses kulumi (1,6 miljonit eurot) ja ostetud bilansienergia (0,7 miljonit eurot) kulude suurenemisega. Finantskulud vähenesid 0,1 miljoni euro võrra ning eelneva tulemusena vähenes puhaskasum 3,5 miljoni euro võrra.

Rahavoog äritegevusest oli miinus 5,3 miljonit eurot, mida mõjutas enim gaasi piiriülese mõjuga projektide finantseerimise eesmärgil saadud EL abi (22,8 miljonit eurot), mis paigutati lühiajalistesse käibevaradesse. Rahavoog investeerimisest oli miinus 21,6 miljonit eurot ning finantseerimisest miinus 1,2 miljonit eurot. Viimase moodustasid pikaajaliste amortiseeruvate laenude tagasimaksed. Kokku vähenes raha jääk bilansis 28,1 miljoni euro võrra.

Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 903,7 miljonit eurot ning omakapital 349,1 miljonit eurot.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles