Maksuamet peab veofirmale tagastama piiril väljapumbatud kütuse

Veoauto

FOTO: Meelis Meilbaum

Maksu- ja tolliamet (MTA) peab Tartu halduskohtu esmaspäevase otsuse kohaselt tagastama veofirmale Mürin Venemaalt ilma kaubata kuid täis kütusepaagiga Eestisse sisenenud veoautost välja pumbatud 749 liitrit diislikütust.

Tartu halduskohus rahuldas OÜ Mürin kaebuse ja tunnistas õigusvastaseks selle, et MTA pumpas mullu 8. novembril firmale kuuluva veoauto kütusepaagist välja 749 liitrit kütust ning pidas selle kinni. Nüüd peab amet esimese astme kohtu otsuse järgi veofirmale selle koguse kütust tagastama. Otsust saab vaidlustada 30 päeva jooksul Tartu ringkonnakohtus, ütles Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm BNS-ile.

Mullu novembris sisenes Venemaalt Eestisse Mürinale kuuluv veoauto. Maksuamet tuvastas kontrolli käigus, et auto standardses paagis oli 1035,7 liitrit kütust. Aktsiisivabastuse kontrolliks pumpas amet kütusepaagist välja kogu kütuse ja tagasi valas sellest 301,2 liitrit.

Kütusepaagist välja pumbatud ja kinni peetud 748,7 liitri diislikütuse kohta väljastas amet Mürinale teavituskirja, milles seisis, et kinnipeetud kütuse suhtes tuleb teostada tolliformaalsused ja juhul kui firma leiab, et kinnipeetud kütust kasutatakse rahvusvahelise veo teostamiseks ja sellele peaks rakenduma aktsiisivabastus, siis tuleb 10 päeva jooksul ametile esitada enda seisukohad.

Teavituskirjas hoiatas amet ka Mürinat, et kui tolliformaalsusi ei teostata 20 päeva jooksul, on tollil õigus kaup hõivata. Mürin taotles detsembris halduskohtule esitatud kaebuses diislikütuse väljapumpamise ja kinni pidamise õigusvastasuse tuvastamist ning soovis, et amet tagastaks firmale selle kütuse.

Kohtu pressiesindaja sõnul oli vaidlus selles, kas kaebaja teostas rahvusvahelist kaubavedu, mis annaks kaebajale seaduse alusel aktsiisivabastuse. MTA hinnangul kohaldunuks aktsiisivabastus üksnes juhul, kui on tõendatud, et kütust tarvitatakse samas veokis rahvusvahelise veo teostamiseks. Vabastus ei kehti maksuameti hinnangul, kui üle riigipiiri edasi-tagasi vedu toimub tühja sõidukiga.

Maksuamet märkis ka, et aktsiisivabastuse aluseks olevad asjaolud tuleb tõendada aktsiisivabastuse soovijal ning praktikas esitavadki rahvusvahelisi vedusid teostavad äriühingud tollile lisainformatsiooni teostatavate rahvusvaheliste vedude kohta. Kui esitatud tõendid on usaldusväärsed ja kontrollitavad, vabastab toll isiku kütuseaktsiisist ja lubab kütuse vabasse ringlusse.

Mürin oli aga seisukohal, et teostas rahvusvahelist vedu ja veoki paagis olev kütus oli tarbimiseks samas sõidukis. Samuti märkis veofirma, et rahvusvahelist vedu teostava veoki kütusepaagist kütuse väljapumpamine ja kinnipidamine on õigusvastane ja põhjendamatu.

Kohtu hinnangul ei ole seadusest võimalik välja lugeda, et veokit koos selle paagis oleva kütusega võib kasutada üksnes rahvusvahelistel vedudel. Aktsiisivabastuse kohaldumiseks on oluline, et veok ületaks piiri eesmärgiga teostada rahvusvahelist vedu, teostades sõidu vähemalt ühel suunal veose või sõitjatega, ning kütus oleks veoki standardses kütusepaagis, märkis kohus.

Antud juhul on veok ületanud piiri 3. novembril eesmärgiga teostada rahvusvahelist vedu vahetusautona ja tagasi tulnud 7. novembril. Piiril ei ole võimalik tõendada ega kontrollida seda, et Eestisse toimetatud kütust kasutatakse samas veokis. Igal juhul ei saa kütuse kasutamist samas veokis tagada kütuse väljapumpamise ja kinnipidamisega, lisas Tartu halduskohus.

Kohus märkis ka, et aktsiisivabastuse kontrollimisel peab amet lähtuma sellest, missugused asjaolud seadus vabastuse andmiseks ette näeb. Kohus märkis, et seadus annab maksuhaldurile võimaluse pidada kütus kinni kuni asjaolude selginemiseni või tagatise esitamiseni, kui on kahtlus, et seda käideldakse väljaspool riiklikule järelevalvele allutatud käitlemissüsteemi või mille mitte-eesmärgipärane kasutamine toob kaasa aktsiisimaksukohustuse tekkimise või suurenemise.

Halduskohus nõustus maksuametiga, et see oli Mürinale edastanud toimunu kohta teavituskirja ning firma oli selle ka kätte saanud. Samuti oli amet veel ühes kirjas vastanud Mürina küsimustele, milles MTA selgitas kütusega seotud asjaolusid ning märkis, et ameti hinnangul aktsiisivabastus ei kohaldu. Seega ei nõustunud kohus Mürinaga, mille hinnangul ei selgitanud amet enda toimingut.

Kütuse mitte-eesmärgipärane kasutamine mujal, kui samas veokis võib kohtu hinnangul kaasa tuua aktsiisimaksukohustuse, kuid antud juhul ei ole kaebajale tagatist määratud, märkis kohus. Halduskohus asus seisukohale, et kütuse väljapumpamine ja kinnipidamine tuleb tunnistada õigusvastaseks ning MTA peab kütuse tarbijale tagastama.

Kohus märkis aga, et kütust saab tagastada vaid samasse veoautosse, kust maksuamet selle välja pumpas. Kohtuotsuse täitmine võib seega tähendada veoki tankimist poolte vahel kokku lepitud kohas.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles