Levikom ehitab kevadeks üles uue põlvkonna asjade interneti võrgu

Levikomi üks omanik Peep Põldsamm.

FOTO: Liis Treimann

Telekommunikatsioonifirma Levikom plaanib aprillis ettevõtte arendatava asjade interneti (IoT) ehk värkvõrgu teenuse Noranet juures käivitada mitmesuguste raadiovõrkude toetuse, kasutatav tehnoloogia võimaldaks muuhulgas ka positsioneerimisteenuseid.

«Käivitasime esimese asjade interneti võrgu Noranet oktoobri alguses,» rääkis Levikom Eesti juhatuse liige Peep Põldsamm BNS-ile ja ütles, et kohe pärast esitlust pöördus firma poole suur hulk teenusepakkujaid, mis võrgu kasutamise vastu huvi tundsid.

Tagasiside oli tema sõnul äärmiselt suur ning osaliselt selle tõttu hakkas firma uurima, kuidas oleks võimalik võrk viia üle teise põlvkonna seadmetele. Firma siht oli välja töötada avatud väärtusahelaga uue põlvkonna värkvõrk. Siis selgus, et see saaks olema esimene omataoline võrk maailmas, märkis Põldsamm.

«Mujal on palju selliseid võrke, mis on ühe telekomi omad,» ütles Põldsamm. Avatud väärtusahelal põhinev mudel tähendab, et Levikom ei tee ega paku ise kõiki võimalikke värkvõrgu teenuseid, vaid keskendub võrguühenduse hulgiteenusena pakkumisele.

Uue põlvkonna võrgu plaanib Levikom käivitada aprillikuus. Tehnoloogilise lahenduse töötas firma välja koostöös võrgulahenduse pakkujaga Actility ning tehnoloogiaettevõttega Semtech. Pärast seda hakkab firma laiendama raadiovõrku leviala üle kogu Eesti.

Põldsammu sõnul hakkab võrgus esialgu olema 200 tugijaama ringis, ent suure huvi ja tiheda liikluse korral on firma valmis võrku ka tihendama. Uue põlvkonna võrkudega saab Levicom osutada positsioneerimise teenuseid ja rakendusi väikese voolutarbega sensoritega, mis ei kasuta GPS-i.

Firma ise toob turule kodukliendile suunatud teenusepaketi, mis sisaldab lisaks värkvõrgu rakendusele ka ülikiiret juhtmeta internetti ja digitelevisiooni. Kodukliendi paketis on asjade interneti lahendustest muuhulgas temperatuuri ja niiskuse sensorid, liikumisanduri ja suitsuanduri teenused.

Uue tehnoloogia fookus saab olema aga palju laiem ning Levikom hakkab tegema koostööd näiteks mitmete elektri-, gaasi-, vee- ja küttenäitude kauglugemise ja energiakulude juhtimise lahendustega.

Näiteks teeb firma koostööd energiaandmete vahetusplatvormiga Estfeed, mida haldab Elering ja mille kaudu liiguvad Elektrilevi kaugloetavate arvestite andmed. Koostööhuvi on tundnud ka eelmise aasta lõpus Monsanto omandatud põllumajandusteenuseid pakkuv idufirma Vitalfields.

Samuti valmistab Levicom Põldsammu sõnul ette projekti ühes Rootsi päritolu suurmetsaomanikuga, mis soovib sensorite kaudu värkvõrgutehnoloogiat kasutades toime tulla ühest küljest metsavarguste, ent ka metsatulekahjudega. Ette valmistamisel on ka näiteks teenused prügikastide täituvuse hindamiseks, nii et prügifirmad saaksid paremini enda teekonda planeerida, vähendamaks tühisõitude osakaalu.

Vastuseks küsimusele, kui suur on võrgu-uuenduse kogumaksumus, ütles Põldsamm, et konkreetselt Noraneti teise põlvkonna tasemele viimise maksumust on raske hinnata, kuna Levikom on kasvanud väga strateegiliselt – firma registreeriti äriregistris küll ametlikult kaks aastat tagasi, ent on kasvanud ühinemiste ja ülevõtmistega, mõned nendest ettevõtetest on väga vanad.

"Me oleme uus vana ettevõte," rääkis Põldsamm, kes asutas Levikomi koos Toomas Peekiga. Mõlemad ettevõtjad olid olulised kunagi ka Tele 2 ülesehitamisel ning on olnud telekomisektoris tegevad väga pikka aega. Levicomi arendamisel keskendusid partnerid peamiselt ühest küljest raadiovõrkude, ent teisest küljest IT-taristuga tegelevate väiksemate ettevõtete omandamisele.

Säärast strateegiat kasutades hoidis Levicom Põldsammu sõnul tugevalt kokku otseste investeeringute pealt. Siiski on firma asjade interneti võrgu arendamisesse pärast teise põlvkonna seadmete kasutuselevõttu kokku investeerinud suurusjärgus, mis ulatub miljonitesse eurodesse.

Levikom ehitab enda uue põlvkonna Lorawan võrgu üles, tuginedes Actility Thingpark Wireless tuumikvõrgu lahendusele ning kasutab nii suure levialaga omni-tugijaamasid kui ka klientide poolt isepaigaldamist võimaldavaid kohalikke pikotugijaamasid. Levikom toob turule ka veebipõhise Marketplace-keskkonna, kus kliendid saavad otsida ja valida endale sobivad sensoreid ja rakendusi, mis on Noraneti võrgus kasutamiseks läbinud valideerimise.

Asjade interneti võrgu Noranet käivitas Levikom, toonase nimega Unitcom koostöös Norra telemaatika ja sensor-tehnoloogia ettevõttega Nordic Automation Systems mullu oktoobris.

Asjade internet on võrgustik, kus omavahel on ühenduvuses eri seadmed, süsteemid ja rakendused, mis suudavad iseseisvalt sensorite abil koguda, salvestada ja töödelda informatsiooni, mida saab kasutada mitmete protsesside mõõtmiseks, jälgimiseks ja juhtimiseks paljudes eluvaldkondades.

Tagasi üles