Paloga kohtus vaielnud Väinamere Liinid sai lõpliku kaotuse osaliseks

Ettevõtlusminister Urve Palo.

FOTO: Tairo Lutter

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrit Urve Palo praamihanke kaasuses valetamises süüdistanud Väinamere Liinid sai esmaspäeval lõpliku kaotuse osaliseks, kui riigikohus ei võtnud nende kassatsioonkaebust menetlusse.

Väinamere Liinid OÜ esitas ülemöödunud aasta 14. septembril maakohtule hagi Urve Palo vastu andmete ümberlükkamiseks. Hagiavaldus esitati seoses Urve Palo poolt meedias esitatud väitega, et Väinamere Liinid OÜ pakkumuse maksumus hankemenetluses oli ühispakkujate omast 60 miljoni euro võrra kallim.

Väinemere Liinid OÜ leidis, et Urve Palo avaldatud andmed on väärad, sest pakkumuste hinnavahe oli tegelikult 29, miljonit eurot, mitte 60 miljonit eurot, ning seetõttu nõudis laevafirma, et Palo lükkaks enda väited ümber.

Harju maakohus jättis mullu 12. jaanuari otsusega hagi rahuldamata. Kohus tuvastas, et Urve Palo ei ole avaldanud ebaõigeid andmeid, samuti ei tuvastanud kohus avaldatud andmete õigusvastasust. Kohus leidis, et Urve Palo kui endine minister avaldas samasuguseid andmeid kui majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM), tuginedes MKM-i pressiteatele. Kohtu hinnangul oli väide, et Väinamere Liinide pakkumus oli Tallinna Sadama pakkumusest 60 miljonit eurot kallim, tõene, kui riik ei kasuta väljaostu optsiooni, mistõttu andiski õiguse Palole.

BNS-i arvutustel oleks raha nüüdisväärtust arvestamata väljaostu optsiooni kasutamata hinnavahe 64,3 miljonit eurot ehk MKM-i kasutatava 7,5-protsendilise diskontomääraga nüüdisväärtuses 43,3 miljonit eurot.

Väinamere Liinid viis vaidluse Tallinna ringkonnakohtusse, mis leidis mullu novembri keskel samuti, et Urve Palo ei ole Väinamere Liinide praamihanke pakkumuse kohta valeandmeid esitanud. Ühtlasi otsustas kohus mõista Palo kasuks välja täiendavalt 1425 eurot menetluskulusid.

Seejärel esitas Väinamere Liinid kassatsioonkaebuse riigikohtusse, mis ei võtnud seda aga esmaspäeval menetlusse. Seega jõustus Palo kohtuvõit lõplikult.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles