Pevkur: pensionitõusu tasaarveldamise süsteem võib minna muutmisele

Pensionär.

FOTO: Mihkel Maripuu

Tööd lõpetava valitsuse sotsiaalministri Hanno Pevkuri sõnul võib uus parlament ära muuta praegu kehtiva pensionide indekseerimise süsteemi, mille rakendamisel tuleks lähematel aastatel oodatavat pensionitõusu 4,6 protsendipunkti võrra kärpida.

See, milliseks kujuneb pensionide indekseerimise süsteem tulevikus, sõltub uuest parlamendist ja koalitsioonist, ütles Reformierakonda kuuluv Pevkur reedel BNSile.

Praegune indekseerimise süsteem ei võimalda pensione langetada, kuid selle järgi tuleb indeksi arvestuslik langus viie aasta jooksul tõusudega tasaarvestada.

Pevkur avaldas veendumust, et isegi, kui kehtima jääb praegune pensionide indekseerimise süsteem, ei toimuks indeksi negatiivse väärtuse tasaarvestamine järgmisel aastal. Selleks on aega mitu aastat.

Sotsiaalministeeriumis ette valmistatud valitsuse määruse eelnõu kohaselt on tänavu pensioniindeksi väärtus 0,957 ehk arvestuslik vähenemine on 4,3 protsenti. Kuna indeks on alla ühe, kinnitab valitsus indeksi väärtuseks seaduse järgi 1,000.

Riikliku pensionikindlustuse seaduse kohaselt on valitsusel kohustus koos indeksi väärtuse kinnitamisega tasaarvestada tegelikust erinev indeksi osa viie aasta jooksul.

Tasaarvestamisel tuleb arvestada 2009. ja 2010. aasta indekseerimist, mille tasaarvestatav suurus on miinus 0,003 ning koos selle aasta arvestusliku vähenemisega kujuneb tasaarvestatavaks osaks miinus 0,046 ehk miinus 4,6 protsenti. Selle, millisel aastal ja kui suures ulatuses tasaarvestamine toimub, otsustab seaduse järgi valitsus.

Pensionide indekseerimise süsteemi muutus oli osaks majanduskriisi ületamise meetmete paketist. 2009. aastal leppis koalitsioon riigieelarve kärbete raames kokku, et keskmine vanaduspension ei kasva 13,5 protsenti nagu nõudis indeks.

Pensionid tõusid 2009. aastal ligi viis protsenti ja ära jäänud tõusu lubas valitsus tasaarveldada viie aasta jooksul. Keskmine vanaduspension kasvas kärbete tõttu 614 krooni asemel 223 krooni.

Mullu indeks vähenes 9,1 protsenti. Kuna pensioniindeks peab olema vähemalt 1,000, siis tõsteti pensionide samal tasemel säilitamiseks indeksit arvestuslikult samas ulatuses ja tasaarveldati see varem ära jäänud tõusuga. Pärast indeksi tasaarveldamist jäi tasaarvelduse osaks 0,3 protsenti.
 

Tagasi üles