Seitse elulist trikki, kuidas tööle kandideerides edumaa saavutada

Töövestlus loob sinust esmamulje. FOTO: Panther Media/Scanpix

Kandideerimisel edukaks osutumine algab juba CV korrektsest koostamisest, kuid suurema töö teeb sinu kasuks ära töövestlus, kui oskad näidata end parimast küljest.

Kandideerimine unistuste töökohale ei ole kosmoseteadus, kinnitasid CV Online'i poolt kõnetatud personalijuhid. Nad annavad nõu, kuidas kandideerimisprotsessis silma jääda nii, et jõuda suure tõenäosusega ka vestluse, kohtumise ja töölepinguni.

Loe töökuulutus kaks korda läbi

«Töötaja võiks hoolikamalt lugeda tööpakkumist ja alles seejärel kandideerida - see lihtsustab oluliselt tööandja tööd ja hoiab kokku tema väärtuslikku aega,» soovitas suurfirma personalidirektor. Tema sõnul kandideerib suur hulk kandidaate lihtsalt huupi, kuna CV-d on kerge saata. Nende puhul on kohe märgata, et nad pole piisavalt süvenenud  organisatsioonipoolsetesse nõudmistesse. Seega võiks töökuulutuse alati vähemalt kaks korda mõttega läbi lugeda – näiteks õhtul ja siis hommikul värske peaga uuesti.

Töökuulutust lugedes peaks kandideerijas tekkima veel enne CV saatmist ka selge ettekujutus, kas ja kuidas ta võiks selles ametis igapäevaselt toimetada.

Kõik kasulikud kogemused on olulised

Pane CV-sse kindlasti kirja, milliseid kogemusi oled elu jooksul saanud ja millised väärtushinnangud sellega kujundanud, seda ka oma põnevate hobidega. Ettevõtted otsivad arenemiseks ja kasvamiseks endaga liituma isiksusi, kes suudavad mõelda laiemalt, teha koostööd kolleegide ja partneritega ning kes oskavad ja julgevad välja pakkuda ootamatuid lahendusi argiprobleemidele.

«Kandidaatide CV vormistus võiks olla täiuslikum ja korrektsem -  mida rohkem infot CV-s on, seda parem. Puuduliku infoga CV-d ei ole need, mida väga läbi vaadatakse,» räägib kaubandusketi personalijuht.

Korrektne keelekasutus tõstab esile

Väldi kirjavigu, koosta selgeid ja sisulisi lauseid, väldi kantseliiti ja üldisi loosungeid, korrutavad kõik värbamisspetsialistid. Lase CV sõbral või pereliikmel peale täiendamist korra üle lugeda, sest nii võib üles leida kirja- ja loogikavead, mida ise ehk ei märganud.

Üldjuhul kutsutakse vestlusele pigem kandidaat, kelle CV-s on info korrektselt esitatud. «Meie jaoks on CV esimene dokument, mille järgi valitakse kandidaate, keda vestlusele kutsutakse ja seepärast oleme rõõmsad, kui see kandidaadi kohta meile võimalikult palju infot sisaldaks,» kinnitab üks värbajatest.

Rõõmus, aga professionaalne foto

«Ma ei värba kunagi inimest välimuse põhjal, aga kui CV juurde on lisatud foto, saab selle põhjal näiteks järeldada, kas inimene oskab olla esinduslik, kas ta hoolitseb enda eest ning milline on tema enesekindlus. Professionaalse kuvandiga rõõmus foto aitab luua inimesega kontakti, näha kirja pandud kogemuste ja tegude taga isiksust,» kinnitab personalijuht, kes tegeleb peamiselt teenindava personali otsimisega.

Kaaskiri aitab selgitada sobivust

Selles võiks kandidaat tuua rohkem välja just neid aspekte, kuidas ta ise näeb, et tema ja organisatsiooni eesmärgid ühiselt edasi liikuda võiksid kokku langeda või üksteist täiendada. Näiteks millist väärtust ta isiksuse, kolleegi ja professionaalina selles ametis ettevõttele ja teistele töötajatele loob, soovitab personalijuht startup-maailmast. Kaaskiri näitab ka inimese võimet üldistada ja iseennast analüüsida.“

Tutvu organisatsiooniga

Paljud värbajad soovitavad, et kandidaadid võiks enne kandideerimist rohkem tutvuda organisatsiooni kodulehega. «Tihti saame telefonitsi kandidaati vestlusele kutsudes vastuseid nagu «kas ma tõesti kandideerisin?» või «millisest organisatsioonist te helistate, olen kandideerinud mitmesse firmasse» – need kaks fraasi on väga ebameeldivad ja jätavad mulje, nagu inimesel oleks sisuliselt ükskõik,» räägib personalijuht. Ta soovitab panna endale näiteks nutitelefoni kirja, kuhu on kandideeritud ja mis ameti peale.

Ole vestluseks ja kohtumiseks mõtteis juba valmis

Kandideerimise järel võid suure tõenäosusega oodata tööandjalt kõnet, et vestlusele kutsuda või hoopis tehakse esmane intervjuu sama kõne käigus. «Kandidaat võiks peale CV ja kaaskirja saatmist juba asuda valmistuma, et vastata enda esile toomiseks enam levinud küsimustele, mis aitavad terasid sõkaldest eraldada. Tihti on vastused lakoonilised (miks soovid töökohta vahetada – uued väljakutsed; aga täpsemalt?),» kirjeldas personalijuht.

Selliseid vastuseid kuuldes langeb tema sõnul huvi nulli, samas on sisukaid vastuseid põnev kuulata, kõrv puhkab ja inimesest tekib terviklikum arusaam. Lisaks võiks hääletoon olla reibas ja naeratusest oleks ka abi – naeratav inimene on ka telefoni teel tunda.

Kui oled juba vestlusele kutsutud ja ootad sekretäri juures oma intervjuu korda, tasub kõiki neid, kes mööda lähevad, viisakalt tervitada. Piisab ka peanoogutusest. Esmamulje loomine on oluline ja kui kandideerid kohale, kuhu oodatakse säravat suhtlejat ning juba esimesel kohtumisel ei suuda endast head muljet jätta, siis edasi on seda väga raske muuta.

Mida veel kõrva taha panna?

  • Puhas ja korrektne riietus on alati oluline.
  • Lisa võimalusel juurde videotutvustus, seda eriti loomingulistele ametikohtadele kandideerides
  • Mõtle, kes võiks olla sinu soovitajaks – see näitab värbajatele, et sa suudad teha vajadusel koostööd ka oma endise tööandjaga.
  • Jää sõbralikuks ja avatuks ka siis, kui sind ei valita – töökohad muutuvad, ettevõtted arenevad ning personalijuhtidele jäävad eelmistel kandideerimistel säranud kandidaadid hästi meelde. Just nendega võetakse järgmisel korral uut kolleegi otsima asudes ühendust, sest see on ettevõttele soodsam lahendus kui alustada kogu värbamisprotsessi otsast peale.
Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back