DNB kasum Eestis kasvas 83 protsenti

DNB Panga kontor Eestis.

FOTO: Jaanus Lensment

DNB Panga 2016. aasta puhaskasum oli Eestis 6,3 miljonit eurot, kasvades 83 protsenti võrreldes eelmise aastaga. Kasum teeniti peamiselt tänu laenuportfelli olulisele kvaliteedi paranemisele ja tõhusale kulude kontrollile.

Panga 2016. aasta kogutulu küündis 12,7 miljoni euroni. DNB Panga laenude netomaht jäi samale tasemele võrreldes eelmise aastaga ning ulatus 2016. aasta lõpuks 542,2 miljoni euroni. Hoiuseportfelli maht oli 2016. aasta lõpuks 329,9 miljonit eurot.  

Balti riikide majanduskasv jäi DNB Panga tegevjuhi Ivars Kapitoviči sõnul mullu oodatust väiksemaks, kasvades Eestis vastavalt 1,2%, Lätis 2,0% ning Leedus 2,1%. 2017. aastal on oodata kasvukiiruse ühtlustumist, kuid Eesti kasvutempo jääb ka siis teiste Balti riikidega võrreldes aeglasemaks (Eesti 2,5%, Läti 2,9%, Leedu 3,2%). «Eesti ettevõtlusmajandus seisab tervikuna silmitsi vajadusega muutuda, et tagada jätkusuutlik areng. Pidevalt tõusvad tööjõukulud uue käibekasvu ning kasumlikkuse taastumiseta ei vii enam edasi. Selleks, et ettevõtete kulud lõplikult kasumit ära ei sööks, tuleb teha nutikamaid ja pikemaajalisi investeeringuid,» selgitas Kapitovičs.

Mullu augustis teatasid DNB ja Nordea oma Baltikumi äride ühendamisest ning ühtse Baltikumi panga loomisest. Tehinguga plaanitakse lõpule jõuda 2017. aasta teises kvartalis. Kuni tehingu toimumiseni tegutsevad mõlemad pangad eraldi konkurentsitingimustes ning Kapitovičsi sõnul kliente tehingu toimumise protsessid mõjutanud pole. «Kliendid on kindlalt meiega,  mida kinnitas ka hiljutine klientide seas läbiviidud rahulolu-uuring,» ütles Kapitovičs. Pangajuhi sõnul on klientide jaoks oluline, et pankade äritegevus jätkub konkurentsivõimelise strateegiaga ja kliendisuhted on ühinemisega hästi hoitud.

Grupi kasum vähenes

DNB Grupi 2016. aasta kasumiks oli 2,2 miljardit eurot, mis on 0,63 miljardit vähem võrreldes aasta varasemaga. Kasumi langus oli tingitud peamiselt laenude allahindlusest naftatööstuse- ja laevandussektoris.

«Vaatamata mõnetisele kasumi langusele ja valuutakursside kõikumistele oleme grupi tulemusega rahul,» sõnas DNB Grupi tegevjuht Rune Bjerke. «Nüüd, kus oleme oma kapitaliresevi eesmärgid aegsasti täitnud, saab meie järgmise perioodi eesmärgiks suurendada oluliselt omakapitali tootlust.»

DNB on üks Põhjamaade suuremaid finantsgruppe. DNB tegutseb 18 riigis üle maailma ning grupi varade maht oli 2016. aasta neljanda kvartali  lõpus 2 653 miljardit Norra krooni. DNB on hetkel maailmas üks paremini kapitaliseeritud pankasid. DNB aktsiad on noteeritud Oslo börsil ja 34 protsenti aktsiatest kuulub Norra riigile.

Tagasi üles