Riigikantselei läheb uuele katsele: Marek Helmi mantlipärija otsingud jätkuvad

Maksu- ja tolliameti senine juht Marek Helm siirdus erasektorisse ja tema viimane tööpäev maksu- ja tolliametis oli 13. jaanuaril.

FOTO: Eero Vabamägi

Kuna esimene konkurss seni maksu- ja tolliameti juhtinud Marek Helmi mantlipärija kohale luhtus, kuulutas riigikantselei välja uue konkursi. Dokumentide esitamise tähtaeg on hiljemalt 14. veebruar.

Riigisekretär kuulutas välja uue avaliku konkursi maksu- ja tolliameti peadirektori ametikoha täitmiseks. Peadirektori peamiste väljakutsetena lähiaastatel nimetatakse konkursi kirjelduses kaasaegsete maksukogumise lahenduste ja e-teeninduse keskkondade kasutusele võtmist ning ausa maksukonkurentsi ja kestliku maksubaasi kindlustamist.

Kandidaadile esitatud nõuded on: 1) kõrgharidus, 2) vähemalt viieaastane organisatsiooni või suurema struktuuriüksuse juhtimise kogemus, 3) inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel ning 4) kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile, rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele, inimeste juhtimisele, koostööle ning suhtevõrgustike arendamisele.

Riigikantselei ütleb konkursiteates, et eelistatud on kandidaat, kellel on suure organisatsiooni eduka juhtimise kogemus. Ka eeldatakse kandidaadilt riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandidaadil palutakse esitada motiveeritud avaldus, elulookirjeldus, soovitavalt europassi CV vormil, tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta ning kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 14. veebruar. Dokumendid tuleb esitada tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "MAKSU- JA TOLLIAMETI PEADIREKTORI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid[at]riigikantselei[dot]ee.

Tagasi üles