Suurettevõtted asuvad arendama paberivaba logistikat

Tallinna Sadam.

FOTO: Alar Truu/Õhtuleht

Täna kirjutavad logistika-, ekspedeerimise- ja transiidiala suurettevõtted, erialaühendused, ülikoolid ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium alla ühisele koostööleppele, et lähiaastatel viia logistika- ja transpordisektor üle paberivabale info- ja dokumendivahetusele.

Tarneahelate digitaliseerimise ehk niinimetatud SingleWindow koostöölepe kinnitab osapoolte sihti rakendada kõikide logistika- ja tarneahela osapoolte vahel terviklik ja võimalikult suures ulatuses digitaalne infovahetus. Tulevikuvisiooniks on koordineeritud, turvaline ja paberivaba, võimalusel ka automatiseeritud andmevahetus kogu tarneahela ulatuses nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

«Koos partneritega oleme algatanud uusi digi- ja nutilahendusi, et viia miinimumini reisijate ja kaubavedajate ajakulu, vähendada märgatavalt liikluskoormust ning kaotada logistikaandmete menetlemisel tarbetu bürokraatia ja mitmekordne andmete dubleerimine,» rääkis Tallinna Sadam ASi juhatuse esimees Valdo Kalm.

«Pean kõnealust ettevõtete- ja sektoritevahelist koostöölepet väärtuslikuks, kuna üksi on ükskõik kui suurel ettevõttel siiski vaid piiratud võimalused kogu sektori efektiivsemaks muutmisel,» lisas ta.

Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühingu PROLOG juhatuse esimees Tõnis Hintsov märkis, et on heameel tõdeda, et kõik osapooled soovivad niiöelda ühe laua taha tulla ja ühiselt lahendusi välja töötada. «Ja mis peamine, niisugune koostöös toimuv digitaliseerimine aitab tervikuna Eesti kui transpordi- ja transiidikanali konkurentsivõimet tõsta. Samuti võimaldab tarneahela digitaliseerimise kaasus e-Eestit maailmakaardil hoida,» tõdes Hintsov.

Paberivaba info- ja dokumendivahetus toob kaasa kvaliteetsemad andmed, vähendab korduvast infosisestusest tingitud vigade tegemise ohtu, suurendab kõikide osapoolte jaoks ülevaatlikkust tarneahelas toimuvast, võimaldab oluliselt suuremat tarnekindlust ja kaupade liikumise kiirust, lihtsustab deklaratsioonide ning statistika esitamist ning mis peamine, annab seejuures ajas ja rahas mõõdetava kokkuhoiu.

Algatusse kuuluvad viis valdkondlikku erialaliitu: Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing PROLOG, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA), Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA), Eesti Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon (LTA) ning Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL).

Suurettevõtetest on allakirjutajate hulgas nii riigi- kui eraettevõtted, näiteks Tallinna Sadam AS, Riigiettevõtetest EVR Cargo AS, Transiidikeskus AS, Logistika Pluss OÜ, ACE Logistics Group AS, AS Schenker. Teadus- ja arendusasutustest ja kõrgkoolidest on partneriteks Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Ettevõtluskõrgkool Mainor. Koostöövõrgustikku koordineerib Eesti Ostu-ja Tarneahela juhtimise ühing PROLOG.

Tagasi üles