Viis levinud viga CV-s, mis sinust vale mulje jätavad

FOTO: Panthermedia/Andriy Popov

Ka parimate kavatsustega loodud CV võib tööotsijast hoopis vale pildi luua, kui mõne elementaarse tava vastu on eksitud.

CV Keskus reastab enamlevinud vead, mida peaks CV-d koostades või uuendades meeles pidama ja vältima.

Saladuslikkuse hoidmine

Õigesti valitud foto aitab luua sümpaatset esmamuljet, mille mõju ei maksa alahinnata. Sageli fotot CV-s ei kasutata või aetakse segamini professionaalne dokument (nagu seda on CV) ja sotsiaalvõrgustik. Lustakad perekondlikud puhkusepildid jäägu ikka Facebooki ja Instagrami, usaldustäratavad ja professionaalsemad pildid aga CV-sse.

Seega tasub CV-sse lisada mõni hiljutine (mitte 20 aasta tagune) ja viisakas ülesvõte. See ei pea tingimata olema surmtõsine. Kui sellist käepärast pole, palu sõpra või perekonnaliiget, et ta sinust valgel taustal kasvõi kvaliteetse mobiiliga uue sümpaatse foto teeks. Kui sobivat pilti lisada ei ole võimalik, siis jäta parem CV pildita. Kindlasti ära lisa CV-sse sotsiaalmeediasse mõeldud pilti.

Olevikule keskendumine

Sageli märgivad tööotsijad CV-s ära vaid viimase töökoha. Kui sa pole just ettevõttes näiteks 20 aastat stabiilselt töötanud, on soovitatav ära märkida ka varasemaid ametikohti. See ei tähenda ilmtingimata kõikide esimeste töökohtade ja hooajatööde lisamist (kui sa pole just hiljuti tööturule sisenenud noor).

Rohkem kui vaid viimasele töökohale viitamine aitab potentsiaalsel uuel tööandjal saada ülevaadet, mida sa tegelikult teinud oled ja kui paljude põnevate projektidega tegelenud. Eriti oluline on see juhul, kui oled töötanud väikeses ja vähetuntud ettevõttes, mille kohta veebiavarustes infot napib. Sellisel juhul on tööandjal või värbajal keeruline hinnata, mida tegelikult oled nimetatud ametikohal teinud.

Märksõnade unustamine

CV-s on lisaks ametinimetusele ja töökohale oluline kirjeldada, millega veel tegelenud oled. Näiteks võib mõne väikese ettevõtte tegevjuht tegeleda ka personaliotsingu, raamatupidamise, miks mitte ka müügi- ja turundustööga. Seevastu suurkorporatsiooni tegevjuhil on eelmainitud ülesanded edasi delegeeritud ning töö sisu hoopis teistsugune.

Soovitatav on rõhutada oma kompetentse ja erinevaid valdkondi, millega töös igapäevaselt kokku oled puutunud. See aitab tööandjatel ja värbajatel sihtotsinguid tehes sind tööturult paremini üles leida ning uuele väljakutsele märgatavalt lähemale viia.

Tühjus

Sageli on CV-s kirjas vaid nimi, heal juhul ka linn ja ametinimetus. Tühi CV ei anna aga potentsiaalsele uuele tööandjale ülevaadet, millega sa tegelikult tegelenud oled ja kas võiks ka sulle mõnd huvitavat ametikohta pakkuda, mida võib-olla oled otsimas.

Näiline mitme ametikoha pidamine

Tihti ei määra CV-de omanikud ajavahemikke, millal nad ühes või teises ettevõttes on töötanud ja seetõttu võib jääda mulje, et ollakse korraga näiteks viiel-kuuel ametikohal. Vabakutseline graafilise disaineri või ajakirjaniku puhul võib see tõepoolest nii olla, kuid kui tõenäoline on, et oled korraga tööl näiteks kolme suurettevõtte finantsosakonnas?

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back