Liit soovib teemaksu kõigile sõidukitele

Raskeveok.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) sõnul ei tohiks teemaksu küsida vaid raskeveokitelt, vaid see tuleks kehtestada kõigile sõidukitele. 

Lähtudes põhimõttest kasutaja/saastaja maksab, tuleks assotsiatsiooni hinnangul seadusega haarata võimalikult lai kandepind ning maksustada kõik sõidukid teemaksuga.

«Ettepanek maksustada ainult 3,5-tonnised ja raskemad sõidukid on vaba konkurentsi moonutamine ja soosiks mitme väikebussi soetamist ühe suurema veoki asemel, mille tulemusena efektiivsus väheneks, õhusaaste, liikluskoormus suureneks, samuti ohutuse seisukohalt on mõju negatiivne,» kirjutab assotsiatsiooni peasekretär Katre Kasepõld ettepanekutes MKMile.

«Siinkohal võib kaaluda näiteks registrimassi alusel mingit diferentseerimist, kuid ei saa jätta maksustamata. Peame ikka lähtuma printsiibist, et kulutaja maksab,» märgib Kasepõld.

Eriti oluliseks teekatte lõhkujaks on tema sõnul naelrehvide kasutamine ja seetõttu peaks ka sõiduautodele kanduv teemaks olema õiglase suurusega, mitte sümboolne.

Kindlasti tuleks teemaksu diferentseerida sõltuvalt autode saastenormidest. «See soosib ka keskkonnaaspekte ja autode tehnoseisundi paremat olukorda. Mis omakorda aitab kaasa liiklusohutusele, kuna mõistlikum on soetada uuemaid, ökonoomsemaid ja turvalisemaid autosid, veokeid,» kirjutab Kasepõld.

Teemaksu kogumise süsteem ei tundu assotsiatsiooni hinnangul hetkel väga veenev, just eriti välismaiste numbrimärkide osas.

Eesti Autoettevõtete Liit leiab, et teekasutustasuga tuleks maksustada sõidukeid täismassiga alates 3,5 tonnist. «Me ei pea mõistlikuks ettepanekut rakendada teekasutustasu alla 3,5-tonnise täismassiga N1 kategooria sõidukitele,» kirjutab liidu direktor Villem Tori MKMile.

Lisaks leiab liit, et teekasutustasu päevane ja aastane tasumäär ei ole ilmselgelt piisav ja rakendada tuleks ka kuu- ja kvartalipõhist tasumäära. «Näiteks kallurvedude ja muude selliste sesoonsete vedude puhul ei saa sõidukeid aasta läbi kasutada ja aastase määra tasumine oleks liiga kulukas,» märgib Tori.

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit on jällegi teemaksu kehtestamise vastu. «Tegemist on uue rahalise kohustusega, mis mõjutab tööstussektorit negatiivselt – ühest küljest räägitakse, kui oluline on meie tööstus ja eksport, teisalt tõstetakse ja laotakse sellele järjepidevalt makse juurde,» kirjutab liidu tegevdirektor Enno Rebane MKMile

Eesti raskeveokitelt makstakse Rebase sõnul juba aastaid raskeveokimaksu – nii olemasolev maks kui ka planeeritav tasu kehtivad suures osas samadele veokitele ning neid arvestatakse sarnastel alustel. «Kindlasti tuleks uurida võimalusi, kuidas piirduda ühe maksu- või tasumääraga ja hoiduda uute, süsteemi ülalpidamiseks vajalike kulude tekkest.»

MKM tahab 2018. aastast hakata maksustama täismassiga alates 12-tonnist veokite teekasutust, mille kohaselt päevane teekasutustasu määr on 10–12 eurot ja aastane määr 700–1300 eurot. Seni on Eestis rakendatud veokite aastamaksu ning teekasutustasusid ei ole rakendatud.

Tagasi üles