Simson ametiühingute esindajaid riigifirmade nõukogudesse ei nimeta

Oleg Tšubarov

FOTO: Stanislav Moshkov

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ametiühingute esindajaid riigifirmade nõukogudesse nimetada ei soovi, sest koalitsioon on kokku leppinud nõukogude liikmete nimetamiseks nominatsioonikomitee loomise.

«Valitsus kinnitas 22. detsembri istungil vabariigi valitsuse tegevusprogrammi aastateks 2016–2019, mille kohaselt käivitatakse sõltumatu nõukogu liikmete nimetamiskomitee,» kirjutas Simson vastuseks Eesti Raudteelaste Ametiühingu kirjale, milles ametiühing tegi ettepaneku riigile kuuluvate raudteefirmade – Eesti Raudtee, EVR Cargo ja Eesti Liinirongid – nõukogudesse määrata töötajate esindajad.

«Nimetamiskomitee ülesanne on tagada kompetentsete ja vastavate juhtimiskogemustega inimeste nimetamise riigi osalusega äriühingute nõukogudesse,» märkis Simson.

«Riigile kuuluvates äriühingutes on hästi toimiv igapäevane sotsiaaldialoog ja infovahetus tööandjatega, regulaarsed kollektiivlepingu läbirääkimised ja muud koostööformaadid, mis enamikus Eesti ettevõtetes kahjuks üldse puuduvad. Olen veendunud, et riigile kuuluvate ettevõtete juhatused ja ametiühingud on üksteise head partnerid ning jätkuva sotsiaaldialoogi ja koostöö raames on tagatud nii töötajate kui riigi huvide parim kaitstus,» kirjutas minister.

Novembri lõpus pöördus Eesti Raudteelaste Ametiühing majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse (MKM) palvega nimetada raudteega seotud riigifirmade nõukogudesse ametiühingu esindajaid.

«Töötajate esindaja kuulumine ettevõtte nõukogusse on kasulik nii tööandjale kui ka töötajatele, parandades oluliselt töötajate informeeritust ettevõtte käekäigust,» märkis ametiühingu esimees Oleg Tšubarov kirjas ministeeriumile, lisades, et see aitab vältida vähesest teabest põhjustatud pingeid ning arusaamatusi tööandja ja kollektiivi suhetes.

Tšubarov märkis, et töötajate esindajate kuulumine ettevõtte nõukogusse on seadustatud reas Euroopa Liidu riikides ja töötajate kaasamine on andnud igati positiivseid tulemusi.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles