Ministeerium tahab üle 12-tonnistele veokitele kehtestada kuni 1300 euro suuruse teekasutustasu

Raskeveok

FOTO: Ekraanitõmmis reporter.ee videolt

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson saatis kooskõlastusringile veoautode teekasutustasu seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse, millega plaanitakse hakata ülejärgmisest aastast koguma transporditaristu korrashoiuks teekasutustasu üle 12-tonnistelt veoautodelt.

Veoautode teekasutustasu eesmärgiks on transporditaristu kvaliteedi säilitamiseks lisavahendite kogumine rakendades kasutaja maksab printsiipi. Väljatöötamise kavatsuse koostamisel on aluseks võetud 2015. aastal Riigikantselei tellimusel koostatud uuring «Transpordimaksude rakendamise võimalused Eestis».

Veoautode teekasutustasu rakenduks kogu Eesti avalikult kasutatavate teede võrgustikule. Teekasutustasuga on võimalik maksustada ka Eesti teedel sõitvaid välisriikide veoautosid, mida tänane raskeveokimaks ei võimalda. Kuigi ka bussid on teede füüsilised kulutajad, siis bussidele teekasutustasu kehtestamist ei kavandata, sest bussidele teekasutustasu kehtestamine suurendaks reisijate jaoks pileti hinda, mis vähendaks ühistranspordi kasutatavust ning läheks seega vastuollu eesmärgiga suurendada ühistranspordikasutajate osakaalu.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ütles, et säilitamaks transporditaristu kvaliteeti on vajalik leida täiendavaid tuluallikaid.

«Teekasutustasu kehtestamine on Euroopas levinud praktika. Meie raskeveokid tasuvad teistes riikides teekasutustasusid, aga Eestis kehtiv raskeveokimaks rakendub vaid Eestis registreeritud veokitele. See on tekitanud olukorra, kus Eesti raskeveokid peavad üleval teiste riikide taristut, kuid teiste riikide veokid Eesti teedesse raha ei panusta,» selgitas Simson.

Eesti on saatnud Euroopa Komisjonile ettepaneku kehtestada tasu üle 12-tonnistele veoautodele. Esialgse plaani järgi tuleks teekasutustasu hakata tasuma üle 12-tonnistel veokitel päevamääraga 10-12 eurot ja aastase määraga 700-1300 eurot. Tänaseni pole Euroopa Liidus teekasutustasu kehtestatud vaid Eestis ja Soomes.

Veoautode teekasutustasu on seotud ka riigi eelarvestrateegiaga 2017–2020, mille kohaselt on alates 2018. aastast üheks tuluallikaks ka veoautode teekasutustasu.

Tagasi üles