VKG pöördus konkurentsiameti sõltumatuse uurimiseks Reinsalu poole

Viru Keemia Grupp.

FOTO: Anni Õnneleid

AS Viru Keemia Grupp (VKG) pöördus konkurentsiameti töö puudulikkuse ja sõltumatuse uurimiseks justiitsminister Urmas Reinsalu poole, kellelt ootab samme ameti töö oluliseks parandamiseks.

VKG juhatuse esimees Ahti Asmann kirjutab kirjas Reinsalule, et nad on korduvalt konkurentsiametiga kokku puutunud ja neil on kujunenud selge arusaam, et amet ei ole konkurentsijärelevalve rakendamisel tõhus ega sõltumatu.

Põlevkiviettevõtte juht juhib tähelepanu, et konkurentsiamet ei ole viimase 10 aasta jooksul konkurentsi kahjustamise eest sisuliselt ühtegi olulist trahvi määranud, mis on kasulik vaid rikkujatele. Asmann küll möönab, et amet eelistabki trahvimise asemel suunata ressurssi käitumise parandamisele, kuid selline suund vajaks tõhusaks rakendamiseks praegusest oluliselt suuremat ressurssi.

«/.../ praegusel kujul on selline konkurentsijärelevalve viinud mitmete kaasuste lahendamisel kas kaheldavate või lausa konkurentsi kahjustavate tulemusteni,» märkis ta. Asmann tõi näitena välja sularahaveo, kus turgu valitsev ettevõte on saanud ametilt nõusoleku teenuse hinnatõusuks ning on paralleelselt omandanud oma ainukese konkurendi, jättes Eestis sularahaveo teenust vajavate ettevõtete huvid kaitseta.

«Turgu valitsevate ettevõtete konkurentsijärelevalve tõhususe puudumist illustreerib ka asjaolu, et üks vähestest ettekirjutustest on tehtud MTÜ-le Eesti Hobusekasvatajate Selts 25 eurose suuruse hobuste tõuraamatust välja kandmise tasu eest,» märkis Asmann.

Lisaks toob VKG juht välja, et konkurentsiamet eeliskohtleb riigile kuuluvat Eesti Energiat ning selle tütarettevõtteid. Asmann viitab vanale ja paljuräägitud juhtumile, kus VKG esitas ametile taotluse kontrollida Eesti Energia poolt VKG-le müüdava põlevkivi hinna vastavust konkurentsiseadusele. Tema sõnul kasutas amet selle kaebuse uurimisel metoodikat, mida ta varem kunagi kasutanud ei ole, mida ei tunta konkurentsiõiguse praktikas sobiva metoodikana ning mis viib turgu valitseva ettevõtte poolt kuritarvitusliku hinna aktsepteerimisele.

«Tekivad kahtlused, miks on konkurentsiamet just riigile kuuluva ettevõtte suhtes läbi viidud menetluses kaldunud kõrvale nii iseenda kui riigikohtu varasemast praktikast ning selle tulemusel ei ole rikkumist tuvastatud,» märkis Asmann.

Konkurentsiamet on justiitsministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi konkurentsi valdkonnas, elektri, maagaasi, kaugkütte valdkonnas, postside valdkonnas, raudteevaldkonnas, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni valdkonnas ning lennundustegevuse valdkonnas.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles