Graafik:vaata, kui palju taanlane eestlasest rohkem teenib

Mediaantunnipalk, millest pooled töötajad teenivad rohkem ja pooled vähem erineb Euroopa Liidu sees kordades.

FOTO: SCANPIX

Mediaantunnipalk, millest pooled töötajad teenivad rohkem ja pooled vähem, erineb Euroopa Liidu sees enam kui kümme korda.  

Euroopa Liidus on kõrgeim mediaantunnipalk Taanis, kus keskmine töötaja saab tunnis 25,5 eurot brutopalka. Euroopas on kõrgeim tunnipalk Šveitsis, koguni 29 eurot. Bulgaarias on Eurostati sel nädalal avaldatud ülevaate kohaselt mediaantunnipalk aga alla 2 euro. Eesti mediaantunnipalk oli Eurostati andmetel 4,91 eurot.

Mediaantunnipalk eurodes

 

Eurostati uuringu kohaselt käsitletakse madalapalgalistena neid, kelle palk on kaks kolmandikku või vähem mediaanpalgast. Ehk siis Eesti puhul on madalapalgalised need töötajad, kelle brutopalk tunnis oli vähem kui 3,27, Taanis aga need, kes teenisid tunnis alla 17 euro. Seega on madalapalgaliste sissetulekud riigiti väga erinevad. Madalapalgalisi oli kõige rohkem Lätis ja kõige vähem Rootsis.

Madalapalgaliste osakaal protsentides

 
Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles