iDeal kampaania

Kaubanduskoda: rahanduskomisjon kaasas huvigruppe näiliselt

Maksud.

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Rahanduskomisjon jättis ettevõtjate esindusorganisatsioonile oma arvamuse avaldamiseks ühe tööpäeva, mis on Eesti kaubandus-tööstuskoja arvates lihtsalt formaalsus ja ei käi kokku hea õigusloome tavaga ja avatud valitsemise põhimõtetega.

Eelnõu muudatusettepanekud sisaldavad väga olulisi ettevõtluskeskkonda puudutavaid maksumuudatusi. Selliste muudatuste tegemine eeldab kaubanduskoja sõnul põhjalikku mõjude analüüsi, muuhulgas mõjude hindamist majandusele ja Eesti konkurentsivõime

Kaubanduskoja hinnangul on sotsiaalmaksu määra langetamise kehtetuks tunnistamine paari nädalase etteteatamise tähtajaga suures vastuolus maksukorralduse seadusega ning põhiseadusest tuleneva õiguspärase ootuse põhimõttega. Maksuseaduse ning selle muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele peab jääma vähemalt kuus kuud.

Ettevõtjad ootavad riigilt tööjõumaksude vähendamist ja seda mitte ainult 0,5 protsendi või 1 protsendi võrra, vaid tulevikus võimalusel oluliselt suuremas ulatuses. Lisaks on OECD Eesti 2015. aasta majandusülevaates andnud soovituse vähendada tööjõumakse.

Kaubanduskoja arvates peaks eelnõust välja võtma maagaasi aktsiisimäära tõstvad punktid, sest see vähendab maagaasi kasutavate tööstusettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Kaubanduskoda tegi ettepaneku sõiduki registreerimistasu suurendamise muudatusettepanek ja sellega kaasnevad mõjud põhjalikumalt läbi analüüsida, sest praegusel juhul ei ole võimalik muudatusi sisuliselt hinnata. 

Tagasi üles