Registreeritud töötus on aastaga 2 protsenti vähenenud

Töötukassa Viljandi kontor.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Novembri lõpus oli töötuna registreeritud 27 809 inimest ehk 4,4 protsenti 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust, võrreldes aastataguse ajaga oli töötute arv ligi 2 protsenti väiksem.

Vähenenud töövõimega inimesi oli registreeritud töötute hulgas 5 350.

Võrreldes eelneva kuuga kasvas registreeritud töötus 3 protsenti.

Kõrgeim oli novembris registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal (10,2 protsenti) ja Valgamaal (8,2 protsenti) ning madalaim Tartumaal ja Harjumaal (3,1 protsenti). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid novembri lõpus lihttöölised (22 protsenti), teenindus- ja müügitöötajad (17 protsenti) ning oskustöötajad ja käsitöölised (17 protsenti).

Novembrikuu jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks oktoobrikuuga võrreldes vähem uusi tööpakkumisi. Samas oli novembris lisandunud tööpakkumiste arv 40 protsenti suurem aastatagusest arvust.

Kuu jooksul lisandus 3 882 uut tööpakkumist, millest 59 protsenti sisestati töötukassa portaali kaudu. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 8 499.

Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele, seadme- ja masinaoperaatoritele ja koostajatele, ning oskustöötajatele ja käsitöölistele pakutavad töökohad.

Novembrikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 2 850 inimest (sealhulgas 401 vähenenud töövõimega inimest). Tööalasel koolitusel osales novembris 3 804 ja tööotsingu töötoas 1 314 inimest.

Tööpraktikal osales 985, tööharjutusel 630 ning tööklubis 893 inimest.

Karjäärinõustamise teenust osutati 2 143 korral. Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osaleti novembris 1 250 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 29 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 33 uut töökohta. Palgatoetusega oli novembris töötamas 1 361 inimest.

Lisaks osales veel 4 690 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes. Vähenenud töövõimega inimeste teenustest osales tööalasel rehabilitatsioonil 823 inimest, kogemusnõustamisel 9 inimest, kaitstud töö teenust osutati 121 inimesele ning töölesõidutoetust sai 12 inimest. Vähenenud töövõimega inimesed osalesid ka teistel tööturuteenustel – kokku alustas teenusel osalemist 1 011 inimest.

Töötukassa maksis novembris töötuskindlustushüvitist 10 262 inimesele ehk 33% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 433 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,8 miljoni euro. Ligikaudu 137 euro suurust töötutoetust sai novembris 7 066 inimest ehk 22% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa novembris 511 inimesele. Keskmine novembris määratud hüvitis oli 1 622 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 794 tuhande euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa novembris 119 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli novembris 2 571 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 203 tuhande euro.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles