MKM tahab 2018. aastast kehtestada raskeveokitele teekasutustasu

FOTO: Valgamaalane

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) tahab 2018. aastast hakata maksustama täismassiga alates 12 tonnist veokite teekasutust, mille kohaselt päevane teekasutustasu määr on 10–12 eurot ja aastane määr 700–1300 eurot.

«Teavitame teid, et Eesti Vabariigis on ette valmistamisel teekasutustasude kehtestamine veokitele,» kirjutab majandus- ja taristuminister Kadri Simson Euroopa Komisjoni transpordivolinikule Violeta Bulcile. Eesti kavatseb Simsoni sõnul süsteemi rakendama hakata 2018. aastast.

Seni on Eestis rakendatud veokite aastamaksu ning teekasutustasusid ei ole rakendatud. «Vältimaks veokite täiendavat maksustamist, oleme Euroopa Komisjonilt uurinud võimalust teekasutustasude kehtestamisel loobuda veokite aastamaksust. Meile on selgitatud, et veokite aastamaks on kohustuslik kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides sõltumata teekasutustasude rakendamisest ning kooskõlas direktiiviga ei ole võimalik sellest loobuda,» kirjutab Simson.

Riigikantsei 2015. aastal tehtud uuringust selgus Simsoni sõnul, et kõige otstarbekam lahendus Eestis oleks alustada ajapõhise teekasutustasu kehtestamisega veokitele.

«Veokite ajapõhise teekasutustasu eeliseks, arvestades muuhulgas Eesti teede liiklussageduse taset, on madal investeeringu- ja hoolduskulu ning see, et sarnast teekasutustasude süsteemi rakendatakse juba Lätis ja Leedus, mis moodustavad koos Eestiga Via Baltica maanteetranspordi koridori,» kirjutab minister.

Lisaks internetis teekasutustasu eest tasumise võimaldamisele loob Eesti Simsoni sõnul ka müügipunktide võrgu, kus vedajatel on võimalus tasuda teekasutustasu ööpäevaringselt, kasutades tavapäraseid makseviise.

Veokite teekasutustasu on Simsoni sõnul kõige otstarbekam rakendada kogu avalikult kasutatavas teedevõrgus. «Sarnaselt Taani, Rootsi ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega kavandame teekasutustasusid rakendada veokitele täismassiga alates 12 tonnist,» märgib minister.

Teekasutustasude määrad saavad olema ühetaolised kõigile veokitele sõltumata nende asukohariigist. Teekasutustasude määrad sõltuvad veokite mootori emissiooniklassist ja telgede arvust. Päevane teekasutustasu määr jääb vahemikku 10-12 eurot ning aastane määr vahemikku 700-1300 eurot.

Teekasutustasudest laekuvaid tulusid kavatsetakse Simsoni sõnul kasutada transporditaristu hoiuks.

Tulenevalt EL-i direktiivist on liikmesriikidel kohustus maksustada vähemalt 12 tonniseid raskeveokeid. Eestis rakendatakse seda direktiivis toodud minimaalses määras. Eesti ja Soome on ühtlasi ainukesed EL-i riigid, mis ei ole kehtestanud veokitele teekasutustasusid.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles