Õiguskantsler enne maksumuudatuste kobarseaduse jõustumist sellele oma hinnangut ei anna

Õiguskantsler Ülle Madise.

FOTO: Mihkel Maripuu

Õiguskantsler Ülle Madise ütles vastuses reformierakondlase Remo Holsmeri järelpärimisele, et alustab uue valitsuse algatatud maksumuudatuste kobarseaduse põhiseaduslikkuse järelvalvemenetluse selle vastuvõtmise ja võimaliku jõustumise järel.

«Eelnõu 302 SE lugemiste vahel eelnõule lisatud mahukad ja erinevaid seadusi hõlmavad muudatusettepanekud ning nende sisuliseks menetlemiseks jäetud äärmiselt piiratud ajavahemik raskendavad demokraatliku riigi toimimise eelduseks olevat parlamendisisest debatti ega võimalda tõenäoliselt vajalikul määral arvestada huvigruppide arvamustega ega ka teha kvaliteetset mõjuanalüüsi,» kirjutas Madise täna õiguskantsleri kodulehel avalikustatud vastuses Holsmeri järelpärimisele.

«Seesugust õigusloomet on tauninud ja nn kobarseaduste negatiivset mõju põhiseaduslikele väärtustele ja poliitilisele kultuurile kritiseerinud erinevad õiguskantslerid, nende hulgas ka mina 2015. aasta septembris oma aastaülevaatekõnes mullukevadise maksupaketi saamislugu kommenteerides,» lisas ta.

Madise rõhutas oma põhimõttelist seisukohta, mille järgi on kirjeldatud praktika tavaolukorras lubamatu, eriolukordi tuleb aga käsitleda eraldi.

«Hetkel jätan hindamata konkreetse kaasuse asjaolud, sealhulgas väited, millega seekordset kiirustamist on põhjendatud,» kirjutas õiguskantsler.

«Õiguskantsleri põhiülesanne on põhiseaduslikkuse järelevalve. Seepärast alustan 302 SE seadusena vastuvõtmise ja võimaliku jõustumise järel ning asjakohaste taotluste laekumisel vastavalt ametivandele ja õiguskantsleri volitustele põhiseaduslikkuse järelevalve menetlust, jõudmaks selgusele, kas kiirkorras jõustatud õigusaktid on kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega,» lisas Madise.

Reformierakondlane ja riigikogu rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer pöördus sel nädalal õiguskantsler Ülle Madise poole, saamaks õiguslikku hinnangut uue koalitsiooni plaanitavate maksumuudatuste kiirendatud korras menetlemisele riigikogus.

Holsmer viitas oma kirjas sellele, et möödunud reedel esitles rahandusminister Sven Sester riigikogu rahanduskomisjonile kokku üle viie seaduse muutmist, mida taheti tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõusse lisada.

«Sama tööpäeva õhtul saadeti rahanduskomisjoni liikmetele tutvumiseks kõigi vastavate seadusemuudatuste kavand kokku 37 lehel.»

«Rahanduskomisjon oli teinud ettepaneku eelnõu teiseks lugemiseks 7. detsembriks, seda rohkem kui nädal enne laekunud täiendavaid muudatusettepanekuid. Esitatud muudatusettepanekute arutelu jäi pooleli 5. detsembri rahanduskomisjoni istungil ning see jätkus 6. detsembril,» lisas Holsmer.

«Riigikogu liikmetelt on võetud mõistlik aeg maksumuudatustega tutvumiseks ning seisukoha kujundamiseks. Muudatused on ulatuslikud ja omavad laia sisuliselt mõju. Niisamuti ei ole esitatud muudatused läbinud tavapärast kooskõlastusringi vabariigi valitsuses ning neid pole tutvustatud ka asjassepuutuvatele ettevõtlusorganisatsioonidele,» märkis Holsmer.

Holsmer viitab kirjas, et vahetult enne teist lugemist riigikogu täiskogus on eelnõus tehtud muudatused, mis ei ole otseselt seotud selle algse eesmärgiga.

«Ma ei vaidlusta valitsuskoalitsiooni soovi teha poliitilised eesmärgid seaduseks, kuid see ei saa olla õigustuseks, et kärpida parlamentaarset arutelu sisuliselt miinimumini. Sellise praktika mittekooskõlale õigusriigi põhimõtetega on varasemalt tähelepanu juhtinud vabariigi president, kelle hinnangul ei ole põhiseaduse mõttega kooskõlas praktika, kus vahetult enne lõpphääletust lisatakse eelnõusse põhimõttelist laadi muudatusettepanekuid,» kirjutas Holsmer.

Rahanduskomisjon teatas eile, et lükkab maksuseaduse arutamise järgmisesse nädalasse. Komisjoni keskerakondlasest esimees Mihhail Stalnuhhin rääkis eile Postimehele, et edasi lükkamise põhjuseks on põhimõttelised muudatused ja arutelud gaasi- ja alkoholiaktsiisi ettepanekute osas.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles