OECD riikides nihkub vastutus pensioni eest eraisikute õlule

FOTO: Toomas Huik

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riikides on tõusuteel finantsvaradel põhinevad pensionisüsteemid, mille puhul sõltub pensionipõlves saadav hüvis säästetud rahasummadest.

Kindlal panusel põhinevad pensionisüsteemid on kindlate hüvistega pensionisüsteemiga võrreldes tõusuteel, selgub OECD vastsest pensionifondide ülevaatest. See tähendab, et üha rohkem on saadava pensioni suurus sõltuv finantsvarade väärtusest.

Säärane pensionikorraldus loob selge seose panuse ja saadavate hüviste vahel, ent paneb suurema osa riskidest eraisikute õlule ning lisab neile ka kohustusi enda pensionipõlve eest hoolt kanda, seisab uuringus.

OECD märgib uuringus ka, et enamikus ühendusse kuuluvates riikides on pensionisäästudele maksuerisused, et soodustada vanaduspõlveks valmistumist. Kui pensionisüsteeme võrrelda muude investeerimisinstrumentidega, siis selgub, et pensionifondidel on tõesti maksueelis, seisab uuringus.

Maksueelised võivad küll soodustada inimesi säästma pikema aja vältel, ent ei pruugi tähendada, et säästetakse ka rohkem, märkis OECD. Selged ja lihtsad maksureeglid võivad suurendada inimeste usaldust ning suurendada osalust erapensionisüsteemis, seisab uuringus.

OECD lisas, et rohkem on vaja tähelepanu pöörata finantsnõustajate võimalikele huvide konfliktidele ning töötada välja meetmed, et tarbijad saaksid pensioni osas finantsnõu, mis vastab nende tegelikele vajadustele. Mõnevõrra võib aidata tehnoloogiapõhine nõustamine, ent siiski peaksid seadusandjad uuringu koostajate hinnangul välja töötama selged reeglid ühtseks tarbijakohtlemiseks.

Tagasi üles