Eestlased usaldavad kõige vähem erakondi ja usuorganisatsioone

Eestlased usaldavad kõige vähem erakondi ja usuorganisatsioone

FOTO: SCANPIX

Eurobaromeetri täna avalikustatud Eesti aruanne näitab, et Eesti kodanike hulgas on usaldus kõige väiksem erakondade vastu, mida usaldab 18 ja usuorganisatsioonide suhtes, mida usaldab 31 protsenti vastanuist.

Kodanikelt küsiti 15 institutsiooni kohta, kas nad usaldavad neid või mitte. Nimetatud institutsioonidest usaldavad Eesti kodanikud endiselt kõige rohkem kaitseväge ja politseid, mida usaldab vastavalt 80 ja 73 protsenti vastanuist. Üle poole Eesti kodanikest usaldab veel Euroopa Liitu, ÜROd, Eesti õigussüsteemi ja Eesti valitsust.

Üldiselt on usaldus Eestis kõigi küsitletud institutsioonide vastu kõrgem kui Euroopas keskmiselt, siin on erandiks vaid usuorganisatsioonid, mida Euroopas keskmiselt usaldab 40 protsenti kodanikest.

Eestis tehti küsitlus novembris. Kokku küsitleti 1000 Eestis elavat Euroopa Liidu kodanikku. Uuringu tellis Euroopa Komisjoni kommunikatsiooni peadirektoraat ja selle viis Eestis läbi TNS Emor.

Tagasi üles