Euroopa Komisjon vähendab pankade finantsriske

Euroopa Komisjon

FOTO: YVES HERMAN/REUTERS

Euroopa Komisjon tuli kolmapäeval välja pangandusreformiga, millega kehtestatakse pankadele siduv finantsvõimenduse määr, mille eesmärk on vähendada krediidiasutuste ja investeerimisühingute ülemäärast finantsriski.

Euroopa parlamendile ja nõukogule esitatud reformipakett hõlmab pankadele riskitundlikumaid kapitalinõudeid ning selliste meetodite rakendamist, mis võimaldavad täpsemalt kajastada pankade tegelikku riskipositsiooni, teatas Euroopa Komisjon.

Samuti teeb Komisjon ettepaneku kehtestada siduv finantsvõimenduse määr, mille eesmärk on hoida ära krediidiasutuste ja investeerimisühingute ülemäärane finantsvõimendus, ning siduv stabiilne netorahastamise kordaja, mille eesmärk on hoida ära liigne lühiajalisele hulgirahastamisele tuginemine ja vähendada pikaajalise rahastamise riski.

Globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele kehtestatakse nõue hoida kapitali ja muude instrumentide miinimumtaset, millega kaetakse kriisilahenduse korral kahjud. See nõue, mida tuntakse kogu kahjumikatmisvõime nime all, lisatakse olemasolevasse omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõuete süsteemi, mida kohaldatakse kõikide pankade suhtes.

See parandab komisjoni sõnul EL-i võimet lahendada selliste globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate kriise, kes on sattunud raskustesse, kaitstes samal ajal finantsstabiilsust ja minimeerides maksumaksjate jaoks riske.

Pankade laenuandmisvõimet käsitlevad ettepanekud puudutavad eelkõige meetmeid, mille eesmärk on parandada pankade võimet anda laenu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning rahastada taristuprojekte, lisaks vähendada lihtsama struktuuriga väikeste pankade jaoks teatavatest tasustamisega seotud normidest tulenevat halduskoormust.

«Euroopa vajab majanduse rahastamiseks tugevat ja mitmekesist pangandussektorit. Meil on vaja pankade laenuraha, et ettevõtjad saaksid investeerida, püsida konkurentsivõimelistena ja müüa suurematele turgudele ning et inimesed saaksid teha tulevikuplaane,» märkis Euroopa Komisjoni asepresident ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Valdis Dombrovskis.

Tagasi üles