Nordea Eesti peatas kollektiivlepingu läbirääkimised ametiühinguga

Nordea logo

FOTO: SCANPIX

Nordea Bank AB Eesti filiaal otsustas peatada kollektiivlepingu läbirääkimised Eesti Finantssektori Töötajate Liiduga; läbirääkimisi jätkata soovib pank peale DNB pangaga ühinemist.

Peale põhjalikku analüüsi ja konsultatsioone emapangaga on Nordea Eesti filiaal otsustanud peatada kollektiivlepingu läbirääkimised Eesti Finantssektori Töötajate Liiduga (EFL), teatas pank.

Põhjuseks on poolte oluliselt erinevad seisukohad lepingu eesmärgi ja tingimuste osas. EFL on oma nõudmiste esitamisel püüdnud jõuliselt ära kasutada fakti, et pank on ühinemisprotsessis, esitades alles loodavale pangale nõudmisi, mis on turutingimustest kordades erinevad.

Nordea esitas käesoleva aasta septembri algul EFL-ile omapoolse kollektiivlepingu versiooni, mis võtab arvesse nii vastutulekuid töötajate ootustele, vajalikku paindlikkust tööandjana kiiresti areneval turul kui ka ühinemisega seonduvat tavapärasest erinevat olukorda. Kuna osapooled ei ole senini üksmeelt leidnud, on pank seisukohal, et antud olukorras on mõistlikum ja mõlema osapoole vastu õiglasem läbirääkimised peatada ja jätkata neid peale pankade ühinemist eesmärgiga saavutada pikaajalised kokkulepped.

«Läbirääkimised EFL-iga on olnud keerulised, kus mõlemad osapooled saavad aru, et varasemate kollektiivlepingute puudumise tõttu antud sektoris puudub ka praktika ja kogemus, millele toetuda. Panga jaoks tähendab kollektiivlepingu üle läbirääkimine ühtlasi kõigi kolme olulise sidusrühma – klientide, töötajate ja aktsionäride – huvide tasakaalu säilimise eest heaseismist,» ütles Nordea Eesti personalijuhi Liina Oks.

«Finantsteenuste turg on olulistes regulatiivsetes ja finantstehnoloogiaga seotud muutustes ning pangal on kohustus vastutada võrdselt kõigi sidusrühmade huvide eest. Meie arvates on osapoolte seisukohad olulistes kollektiivlepingu eesmärki ja sisu puudutavates küsimustes jätkuvalt väga erinevad ja arvame, et antud olukorras on õiglasem, vältimaks protsessi asjatut venimist, läbirääkimised peatada, kuni ühinemine on lõpule viidud,» lisas ta.

Tagasi üles