Endiste liiduvabariikide võrdluses teenivad Eesti madalapalgalised hästi.

FOTO: Panther Media/Scanpix

Eesti miinimumpalk on teiste endiste nõukogude liiduvabariikidega võrreldes väga kõrge. 

Seda infot jagab Raadio Vaba Euroopa oma Facebooki lehel. Näiteks miinimumpalgalisest kirgiisist teenib miinimumpalka saav eestimaalane 31 korda rohkem.