Välja kuulutati Tallinna ja Helsingi vahelise püsiühenduse tasuvusuuringu hange

Kristen Michal.

FOTO: Sander Ilvest

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teatas, et kuulutas välja Tallinna ja Helsingi vahelise püsiühenduse tasuvusuuringu hanke.

«Põhjalik Tallinn – Helsinki püsiühenduse uuring on just see, millele tuginedes kaks riiki ja rahvast saavad teha oma otsused. Uuringu tulemused peaks avalikkuse ees ja otsustajate laual olema 2018. aasta teises pooles. Ei salga, et ootan seda suure huviga, tegemist on nii eestlaste kui soomlaste jaoks uut kasvu toova ühendusega,» sõnas majandus- ja taristuminister Kristen Michal.

Ületuleval aastal valmiva ja Euroopa Kesk-Läänemere programmist rahastatava põhjaliku Tallinna-Helsingi vahelise püsiühenduse tasuvusuuringu kaks hanget on välja kuulutatud ja leitavad üle-Euroopalises hankesüsteemis Ted (http://ted.europa.eu/).

Esimene hangitav uuring (WP2) on võrdlev mõjuanalüüs, mis kätkeb endas põhjalikku taustaanalüüsi, sealhulgas rajatava tunneli mõju nii Eesti, Soome, kui ka kogu Euroopa majandusele, demograafilistele arengutele, samuti sotsiaalsetele, regionaalsetele ning majanduslikele väljavaadetele mõlemas riigis. Samuti antakse hinnang reisi- ning kaubamahtudele ja teostatakse traditsiooniline tasuvusanalüüs.

Teine hangitav uuring (WP3), Tehniline kontseptsioon ja majanduslik hinnang, keskendub raudteetunnelile, kuid vaatluse alla võetakse ka alternatiivseid ühendusi ning uuemaid või alternatiivsed tehnoloogiaid. Uuringus kaalutakse erinevaid trassivariante. Uuringuga analüüsitakse muuhulgas tehnilisi lahendusi, halduskulusid, teostatakse riski- ja turvaanalüüs, hinnatakse tunneli mõju keskkonnale ning linnaruumile.

Hanked toimuvad kahes osas piiratud menetlusena vastavalt hanketeatele.

Tähtaeg oma hankes osalemise soovist teada anda on WP2 võrdleva mõjuanalüüsi uuringu puhul 16. november 2016 ning WP3 Tehnilise kontseptsiooni ja majanduslik hinnangu hanke puhul 22. november 2016. a

Hankeid rahastatakse Kesk-Läänemere programmi projektist FinEst Link, mis on  Eesti Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Tallinna linna, Harju Maavalitsuse, Soome transpordiagentuuri, Helsingi linna ja peapartnerina Helsinki-Uusimaa Liidu koostööprojekt Tallinna ja Helsingi vahelise püsiühenduse tasuvus- ja teostatavusanalüüsi läbiviimiseks.

Tagasi üles